[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verbetervoorstellen d-i stringsOn Sunday 04 May 2008, Thijs Kinkhorst wrote:
> msgid ""
> "Based on your language, you are probably located in one of these
> countries " "or regions."
> msgstr ""
> "Afgaande op de gekozen taal bevindt u zich waarschijnlijk in een van
> deze " "plaatsen."
>
> Moet zijn s/in/op/, er wordt namelijk plaatsen in algemene zin bedoeld:
> locaties.

Ben het niet direct eens met "op". Heeft voor mij meer verbinding met "op uw 
plaatsen" dan met "ergens zijn".

Ik ben zelf nooit heel erg blij geweest met zowel het origineel als de 
vertaling. Er is een kans dat dit na Beta2 nog herzien zal worden.

Voorstel voor nu (ook nog eens dichter bij het origineel):
"... in één van de volgende landen/gebieden."

Akkoord?

> msgid "Select and install software"
> msgstr "Te installeren programmatuur uitkiezen en installeren"
>
> Uitkiezen klinkt me vreemd in de oren en ik zie ook niet de toegevoegde
> waarde van de prefix "uit". Daarnaast is de zin dubelop over het
> installeren. Ik stel de volgende wijziging voor:
>
> "Programmatuur kiezen en installeren"  (of: s/kiezen/selecteren/)

Gewijzigd (met "selecteren")

> > ./packages/po/sublevel2/nl.po
>
> dubbele spatie achter "dan ook".

Gecorrigeerd.

> msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
> msgstr "Beveiligingsupdates (van ${SEC_HOST})"
>
> msgid "volatile updates (from ${VOL_HOST})"
> msgstr "'volatile'-updates (van ${VOL_HOST})"
>
> Volatile zou je kunnen vertalen met vluchtig. Is er een reden om dat niet
> te doen? Immers bij security vertalen we het ook.

Probleem is IMO dat als je zou gaan zoeken naar "debian vluchtig" je 
helemaal niets, maar dan ook niets relevants vindt (zeker omdat de 
relevante webpagina's nog niet zijn vertaald).
Daarom is het lijkt mij beter om volatile als een soort eigenaam te zien en 
niet te vertalen. Voor security is de situatie anders omdat 
beveiligingsupdates gewoon een gangbare term is.

Als iemand de volatile pagina's vertaalt voor de website lijkt me een [DICO] 
op zijn plaats om dit te bespreken. Daarna kan D-I uiteraard worden 
aangepast in lijn met wat daaruit is gekomen.

Bedankt,
Frans

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: