[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

verbetervoorstellen d-i stringsJoe,

Hierbij een paar dingen die me opvielen tijdens een installatie met lenny beta 
1:

> ./packages/po/sublevel1/nl.po:

msgid ""
"Based on your language, you are probably located in one of these countries "
"or regions."
msgstr ""
"Afgaande op de gekozen taal bevindt u zich waarschijnlijk in een van deze "
"plaatsen."

Moet zijn s/in/op/, er wordt namelijk plaatsen in algemene zin bedoeld: 
locaties.

msgid "Select and install software"
msgstr "Te installeren programmatuur uitkiezen en installeren"

Uitkiezen klinkt me vreemd in de oren en ik zie ook niet de toegevoegde waarde 
van de prefix "uit". Daarnaast is de zin dubelop over het installeren. Ik 
stel de volgende wijziging voor:

"Programmatuur kiezen en installeren"  (of: s/kiezen/selecteren/)


> ./packages/po/sublevel2/nl.po

msgid ""
"Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling "
"this service is strongly recommended."
msgstr ""
"'Security' verzorgt updates die uw systeem beveiligen tegen aanvallen. Het "
"activeren van deze dienst is dan ook  sterk aan te raden."

dubbele spatie achter "dan ook".

msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
msgstr "Beveiligingsupdates (van ${SEC_HOST})"

msgid "volatile updates (from ${VOL_HOST})"
msgstr "'volatile'-updates (van ${VOL_HOST})"

Volatile zou je kunnen vertalen met vluchtig. Is er een reden om dat niet te 
doen? Immers bij security vertalen we het ook.


groeten,
Thijs

Attachment: pgpORyO5hbxgB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: