[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Update van glibc nodigOn Friday 14 March 2008, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> On Friday 14 March 2008, Frans Pop wrote:
> > Er zijn enkele belangrijke strings gewijzigd/toegevoegd in glibc
> > po-debconf. Het zijn strings die getoond worden bij practisch elke
> > update van libc6.
> >
> > Zou jij een update kunnen doen?
>
> http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=468300 is pending sinds
> 28/2, of zijn er al weer nieuwe veranderingen?

Eh, waarschijnlijk niet. Sorry, had eerst BTS moeten controleren.
Maar goed dat het gedaan is.

Bedankt,
Frans

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: