[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Update van glibc nodigOn Friday 14 March 2008, Frans Pop wrote:
> Hoi Bart,
>
> Er zijn enkele belangrijke strings gewijzigd/toegevoegd in glibc
> po-debconf. Het zijn strings die getoond worden bij practisch elke update
> van libc6.
>
> Zou jij een update kunnen doen?

http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=468300 is pending sinds 
28/2, of zijn er al weer nieuwe veranderingen?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: