[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://pcd2html (3 strings)On Thursday 03 January 2008, Vincent Zweije wrote:
> || msgid ""
> || msgstr ""
> || "Project-Id-Version: pcd2html\n"
> || "Report-Msgid-Bugs-To: pcd2html@packages.debian.org\n"
> || "POT-Creation-Date: 2008-01-02 19:46+0100\n"
> || "PO-Revision-Date: 2008-01-02 21:33+0100\n"
> || "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>\n"
> || "Language-Team: debian-l10n-dutch
> || <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n" "MIME-Version: 1.0\n"
> || "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
> || "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> || "X-Poedit-Language: Dutch\n"
> ||
> || #. Type: string
> || #. Description
> || #: ../templates:2001
> || msgid "Mount point for Kodak Photo CDs:"
> || msgstr "Aanhechtpunt voor Kodak-foto-CD's:"
>
> Ik denk dat we daarvoor doorgaans aankoppelpunt of koppelpunt
> gebruikten?

volgens wiki.debian.org/StandardTranslations was het aankoppelen en 
aanhechtpunt (en zo is het ook in bv. de d-i vertaling zie ik na even 
controleren)

meen me te herinneren dat we het hier ooit over gehad hebben op deze lijst, 
en dat men aankoppelpunt toen niet goed vondt klikken (kort nadat ik 
begonnen ben met vertalen dus moet ergens 2e helft 2003 of 2004 geweest 
zijn)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: