[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DICO] commit [WAS: Re: [LCFC] po-debconf://etckeeper (5 strings) ]On Wednesday 26 December 2007, Wouter Verhelst wrote:
> On Sat, Dec 22, 2007 at 05:37:23PM +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) 
wrote:
> > #. Type: boolean
> > #. Description
> > #: ../templates:2001
> > msgid "The /etc directory contains uncommitted files or other changes.
> > It's best for all files in /etc to be committed to git before running
> > APT. Added and changed files listed below can be committed
> > automatically:" msgstr "De map '/etc' bevat niet opgeslagen bestanden
> > of andere aanpassingen. Het is sterk aan te raden om alle aanpassingen
> > in '/etc/' op te slaan in git vooraleer u APT uitvoert. De hieronder
> > aangegeven toegevoegde en veranderde bestanden worden automatisch
> > opgeslagen."
>
> niet-opgeslagen is volgens mij met koppelteken

aangepast

> Er is ook een verschil tussen 'to save' en 'to commit'. Het eerste zet
> de boel gewoon op de lokale harde schijf, het tweede doet veel meer. Je
> vertaling 'opslaan' is eigenlijk een vertaling van 'to save'.
>
> Zelf heb ik wel geen beter alternatief (buiten gewoon 'committen', dan)

hm, na hier wat over na te denken kom ik op vastleggen

-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: