[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] commitOn Wed, Jan 02, 2008 at 09:06:56PM +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:

|| On Wednesday 26 December 2007, Wouter Verhelst wrote:

|| > Er is ook een verschil tussen 'to save' en 'to commit'. Het eerste zet
|| > de boel gewoon op de lokale harde schijf, het tweede doet veel meer. Je
|| > vertaling 'opslaan' is eigenlijk een vertaling van 'to save'.
|| >
|| > Zelf heb ik wel geen beter alternatief (buiten gewoon 'committen', dan)
||
|| hm, na hier wat over na te denken kom ik op vastleggen

Daar kan ik mee instemmen.

Beste wensen voor 2008, overigens.

Ciao.           Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: