[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://ipplan (24 strings)On Wednesday 26 December 2007, Wouter Verhelst wrote:
> Geen opmerkingen (alleen: je bent veel te productief, ik kan al jaren
> niet meer volgen ;-)

het volgende vers uit 'bakse vol met stro' van urbanus komt mij in het 
hoofd:

hij is gelijk ne groten in zijne sportwagen gekropen
al wie dat mij volgen wil zal vreet hard moeten lopen

:P

-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: