[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/MailingLists/descUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/MailingLists/desc
In directory gluck:/tmp/cvs-serv13190/MailingLists/desc

Modified Files:
	bugs.heading 
Log Message:
- Dutch translation update
- Some forgotten changes to Bug Tracking Systeem

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/MailingLists/desc/bugs.heading	2007/12/01 18:06:20	1.2
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/MailingLists/desc/bugs.heading	2007/12/16 21:19:25	1.3
@@ -1,4 +1,4 @@
-Het Bug Traceer Systeem
+Het Bug Tracking Systeem
 Het Bug Tracking Systeem van Debian is openbaar en produceert een grote
 hoeveelheid e-mail. Een deel daarvan kan interessant zijn voor
 ontwikkelaars, of zelfs voor gebruikers. Om die reden wordt het


Reply to: