[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: suggesties voor vertaling van enkele strings in aptitudeOn Wednesday 21 March 2007 16:11, Wouter Verhelst wrote:
> Ik zou zeggen, stuur een bugrapport in tegen aptitude met deze patch.
> Het is laat in de release, maar dit is een redelijk belangrijke
> vergissing, en wijzigingen in vertaling zijn VZIW nog altijd
> toegelaten. De juiste severity voor die bug lijkt me 'important'.

Nee, is niet nodig. Ik heb dit (als huidige vertaler van aptitude) al op 
mijn TODO list staan. Was alleen vergeten om te antwoorden :-/

Gr,
Frans

Attachment: pgpToA3a0EuhJ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: