[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://slashem (4 string)On Tue, 2007-03-06 at 18:17 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> als iemand een goede vertaling weet voor 'save file' laat dan maar horen

Ik heb niet zo'n goed idee van de context.

> msgstr "De 'save'-bestanden van uw huidige Slash'em-versie zijn niet
> compatibel met de versie waar u naar opwaardeert. U kunt of een
> reservekopie van deze bestanden maken in /tmp. of deze bestanden
> wissen, of dit probleem compleet negeren, of deze installatie afbreken
> en de Slash'em 'save'-bestanden handmatig afhandelen."

s#/tmp.#/tmp,#


> msgstr "Als u ervoor kiest om een reservekopie te maken, wordt er een
> met gzip gecomprimeerd tar-archief aangemaakt in /tmp, met een random
> naam die begint met 'slash' en eindigt op '.tar.gz'."

s/random/willekeurige/


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: