[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://tiger (6 strings)On Tue, 2007-03-06 at 18:08 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "De hier aangegeven gebruiker zal alle door de e-mails die
> 'tiger' verstuurd wanneer deze door de c
> ron-opdrachten aangeroepen wordt ontvangen. Dit geldt dus niet voor de
> berichten die 'tiger' verstuurd wan
> neer deze expliciet aangeropen wordt. Het verder zo dat de beheerder
> de rapporten altijd kan inkijken daar
>  deze beschikbaar zijn in de '/var/log/tiger'-map."

Deze alinea loopt helemaal niet goed. Ik stel voor:

De hier aangegeven gebruiker zal alle e-mails ontvangen die tiger
verstuurt wanneer deze wordt aangeroepen door cron. Dit geldt dus niet
voor berichten die tiger genereert als het expliciet aangeroepen wordt.
Overigens kan de beheerder de rapporten altijd inkijken in de
map /var/log/tiger.

> msgstr "U kunt de bestanden in /etc/tiger/ best aanpassen aan uw
> lokale beveiliginsbeleid. U kunt eerst de soorten checks die op dit
> systeem uitgevoerd dienen te worden instellen, alsmede de informatie
> die deze testen nodig hebben om het aantal valse positieven te
> verminderen (in /etc/tiger/tigerrc). Daarnaast kunt u de tijdstippen
> waarop deze tests uitgevoerd worden aanpassen (in /etc/tiger/cronrc).
> Tenslotte kunt u template-bestanden aangeven (in /etc/tiger/templates)
> via de resultaten van uitgevoerde tests, eens een template
> gedefiniëerd is zal tiger de gegenereerde waarschuwingingen
> vergelijken met deze in de beschikbare templates (1 per module) en
> worden enkel nieuwe waarschuwingen aangegeven. Dit laat toe om
> waarschuwingen ie geen probleem zijn voor uw beveiliginsbeleid te
> negeren."

s/beveiliginsbeleid/beveiligingsbeleid/  (2x)
s/instellen/in te stellen/
s/ ie / die /


> msgstr "Debian's 3.1 versie van het tiger pakket zijn oorspronkelijk
> uitgegeven met een fout de templates aanmaakte in /var/log
> i.p.v. /var/log/tiger/ . Normale operatie neemt aan dat de templates
> zich in /var/log/tiger bevinden, en deze templates worden niet
> gebruikt in de nieuwere versies van tiger. Omdat u mogelijk een kopie
> hiervan wilt bewaren (om als templates te gebruiken), of deze
> handmatig naar de juiste locatie wilt verplaatsen, verwijderd dit
> pakket de vorige templates niet automatisch. Wilt u dat deze bestanden
> verwijderd worden indien aanwezig?"

s/tiger pakket/tiger-pakket/
s/zijn/is/
s/verwijderd/verwijdert/ (alleen de eerste keer)


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: