[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://playmidi (6 strings)On Tue, 2007-03-06 at 19:54 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "Ander kunt u proberen om dit leeg te laten -- veel kaarten
> werken zonder extra opties. Als u later van gedachten veranderd bewerk
> dan het bestand '/etc/playmidi/playmidi.conf'."

s/Ander/Anders/
s/veranderd/verandert/


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: