[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://myodbc (3 strings)On Tue, 2007-03-06 at 19:11 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "Als u dit wenst wordt MyODBC automatisch toegevoegt aan de
> lijst van ODBC-stuurprogramma's, en bij verwijdering van het
> 'libmyodbc'-pakket ook weer uit de lijst verwijderd. Dit gebeurd
> m.b.v. het hulpprogramma /usr/bin/odbcinst uit het pakket unixodbc."

s/toegevoegt/toegevoegd/
s/gebeurd/gebeurt/


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: