[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://irda-utils (17 strings)On Tue, 2007-03-06 at 20:34 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "Als u een FIR seriële-emulatiepoort gebruikt kies dan 'geen'.
> Merk op dat uw kernel mogelijk meer, minder, of andere dongletypes
> ondersteund, in welk geval u /etc/default/irda-utils handmatig zult
> moeten aanpassen."

s/ondersteund/ondersteunt/

> msgstr "Aanvaard dit als u wilt dat IrDA geactiveerd wordt tijdens het
> opstarten van uw systeem. Dit is noodzakelijk voor apparaten die
> 'irattach' vereisen om uitgevoerd te worden. Afgezien van een aantal
> zeldzame FIR-apparaten geldt dit voor de meest apparaten."

s/meest/meeste/


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: