[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://am-utilsOn Tue, 2007-03-06 at 21:12 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "Het 'am-utils'-pakket ondersteund standaard alleen logging
> naar syslog. U kunt /etc/am-utils/amd.conf aanpassen om loggen naar
> een bestand te activeren."

s/ondersteund/ondersteunt/

> msgid "Is the amd master map propagated through NIS?"
> msgstr "Is de amd-meester-map verspreidd via NIS?"

Mooi voorbeeld van een anglicisme, of een valse vriend. "Is" in het
Engels betekent hier "Wordt". Verder heeft verspreid een d teveel.

> msgstr "Op grote sites kan het zijn dat de automounter-tabellen (de
> zogenaamde 'mappen')  beschikbaar zijn via 'Network Information
> Service' (kortweg NIS, en vroeger ook bekend als 'Yellow Pages'). Dit
> is de aangeraden manier om automounter te gebruiken op
> clientsystemen."

"sites" betekent in het Nederlands toch eigenlijk alleen "websites".
"locaties" of "installaties" is denk ik beter.


> msgstr "De meester-map bevat de lijst van door amd beheerde
> aankoppelpunten. Deze meester-map kan verspreid worden via NIS, of kan
> een bestand zijn. Het antwoord dat u hier kiest houd amd niet tegen
> van het ophalen van verdere mappenvia NIS."

"niet tegenhouden" vind ik wat vreemd. Ik stel voor: "Het antwoord dat u
hier kiest, is niet van invloed op het ophalen van andere mappen via
NIS."

> msgstr "De meester-map is de map die amd's opstart-argumenten en
> referenties naar andere mappen bevat "

Mist "."

> msgstr "Meestal is deze 'amd.master' genoemd."

s/is deze/wordt deze/
(iets "wordt zo genoemd")


> msgstr "Bij de 'aangepast'-stijl wordt u gevraagt om een commando op
> te geven dat de meester-map teruggeeft, dit commando wordt dan
> uitgevoert telkens amd gestart wordt."

s/gevraagt/gevraagd/


> " 2. De naam van de map, in een tekstbestand, DBM-bestandd of\n"
> "    de naam van een NIS-map."

bestand heeft 'd' teveel


> msgstr "Een map-ingang kan de '\\${cluster}'-selector gebruiken om aan
> te geven dat een machine tot een bepaalde cluster behoord."

s/bepaalde cluster behoord/bepaald cluster behoort/


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: