[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://lam (6 strings)Kreeg onderstaande per private mail door van Frits Daalmans

On Monday 05 March 2007, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgid "LAM 6.5.x is not binary compatible with the previous series, LAM 
> 6.3.x. This runtime environment will only be able to execute programs
> statically or dynamically linked against the lam3 shared libraries. As
> lam3-dev is compile-time compatible with lam2-dev, you should simply be
> able to rebuild any old programs linking against lam2 and all should work
> as expected."   
>
> msgstr "LAM 6.5.x heeft geen binaire compabiliteit met de eerder versies
> LAM 6.3.x. Deze runtime-omgeving kan enkel programma's uitvoeren die
> statisch of dynamisch gelinkt zijn met de lam3
> gedeelde-bibliotheekbestanden. Aangezien lam3-dev wat compileren betreft
> compatibel is met lam2-dev zou gewoon opnieuw bouwen van oude programma's
> en deze zo linken met lam2 voldoende moeten zijn om alles naar verwachting
> te laten werken."   

s/lam2 voldoende/lam2, voldoende/
 
> msgid "LAM 6.7.x is not binary compatible with the previous series, LAM
> 6.5.x. This runtime environment will only be able to execute programs
> statically or dynamically linked against the lam4 shared libraries. As
> lam4-dev is compile-time compatible with lam3-dev, you should simply be
> able to rebuild any old programs linking against lam3 and all should work
> as expected."   
>
> msgstr "LAM 6.7.x heeft geen binaire compabiliteit met de eerder versies
> LAM 6.5.x. Deze runtime-omgeving kan enkel programma's uitvoeren die
> statisch of dynamisch gelinkt zijn met de lam4
> gedeelde-bibliotheekbestanden. Aangezien lam4-dev wat compileren betreft
> compatibel is met lam4-dev zou gewoon opnieuw bouwen van oude programma's
> en deze zo linken met lam3 voldoende moeten zijn om alles naar verwachting
> te laten werken."   

s/lam4-dev/lam3-dev/
s/lam3 voldoende/lam3, voldoende/
 
> msgid "The lam3 shared libraries are not removed from your system by
> default. This is to assist in the upgrade process. If you need to rerun
> old programs linking against lam3 before rebuilding, please downgrade
> lam-runtime to the latest 6.5.x version. When all is ported to lam4, you
> can purge lam3 and any old packages which may depend upon it."  
>
> msgstr "Om het opwaardeerproces makkelijker te maken worden de lam3
> gedeelde-bibliotheekbestanden standaard niet van uw systeem verwijderd.
> Als u oude programma's die met lam3 linken opnieuw wilt draaien voordat
> deze opnieuw gebouwd (rebuild) zijn dient u te lam-runtime terug te
> draaien naar de laatste 6.5.x versie. Eens alles omgezet is naar lam4,
> kunt u een 'purge' uitvoeren op lam3 en alle oude pakketten die hier van
> af hangen."   

s/u te lam-runtime/u de lam-runtime/
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

--- lam_7.1.2-1_nl.po_[crTurb].1.2-1_nl.po	2007-03-05 23:16:33.000000000 +0100
+++ lam_7.1.2-1_nl.po	2007-03-05 23:40:27.000000000 +0100
@@ -1,20 +1,19 @@
-# translation of lam_7.1.2-1_nl.po_[crTurb].1.2-1_nl.po to Nederlands
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 #
-# Frits Daalmans <fritsd@wanadoo.nl>, 2007.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: lam_7.1.2-1_nl.po_[crTurb].1.2-1_nl\n"
+"Project-Id-Version: lam\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-01-13 19:37+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-03-05 22:29+0100\n"
-"Last-Translator: Frits Daalmans <fritsd@wanadoo.nl>\n"
-"Language-Team: Nederlands <nl@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-03-05 17:55+0100\n"
+"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>\n"
+"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -26,7 +25,7 @@
 #. Description
 #: ../lam-runtime.templates:1001
 msgid "LAM 6.5.x is not binary compatible with the previous series, LAM 6.3.x. This runtime environment will only be able to execute programs statically or dynamically linked against the lam3 shared libraries. As lam3-dev is compile-time compatible with lam2-dev, you should simply be able to rebuild any old programs linking against lam2 and all should work as expected."
-msgstr "LAM 6.5.x heeft geen binaire compabiliteit met de eerder versies LAM 6.3.x. Deze runtime-omgeving kan enkel programma's uitvoeren die statisch of dynamisch gelinkt zijn met de lam3 gedeelde-bibliotheekbestanden. Aangezien lam3-dev wat compileren betreft compatibel is met lam2-dev zou gewoon opnieuw bouwen van oude programma's en deze zo linken met lam2, voldoende moeten zijn om alles naar verwachting te laten werken."
+msgstr "LAM 6.5.x heeft geen binaire compabiliteit met de eerder versies LAM 6.3.x. Deze runtime-omgeving kan enkel programma's uitvoeren die statisch of dynamisch gelinkt zijn met de lam3 gedeelde-bibliotheekbestanden. Aangezien lam3-dev wat compileren betreft compatibel is met lam2-dev zou gewoon opnieuw bouwen van oude programma's en deze zo linken met lam2 voldoende moeten zijn om alles naar verwachting te laten werken."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -44,11 +43,11 @@
 #. Description
 #: ../lam-runtime.templates:2001
 msgid "LAM 6.7.x is not binary compatible with the previous series, LAM 6.5.x. This runtime environment will only be able to execute programs statically or dynamically linked against the lam4 shared libraries. As lam4-dev is compile-time compatible with lam3-dev, you should simply be able to rebuild any old programs linking against lam3 and all should work as expected."
-msgstr "LAM 6.7.x heeft geen binaire compabiliteit met de eerder versies LAM 6.5.x. Deze runtime-omgeving kan enkel programma's uitvoeren die statisch of dynamisch gelinkt zijn met de lam4 gedeelde-bibliotheekbestanden. Aangezien lam4-dev wat compileren betreft compatibel is met lam3-dev zou gewoon opnieuw bouwen van oude programma's en deze zo linken met lam3, voldoende moeten zijn om alles naar verwachting te laten werken."
+msgstr "LAM 6.7.x heeft geen binaire compabiliteit met de eerder versies LAM 6.5.x. Deze runtime-omgeving kan enkel programma's uitvoeren die statisch of dynamisch gelinkt zijn met de lam4 gedeelde-bibliotheekbestanden. Aangezien lam4-dev wat compileren betreft compatibel is met lam4-dev zou gewoon opnieuw bouwen van oude programma's en deze zo linken met lam3 voldoende moeten zijn om alles naar verwachting te laten werken."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../lam-runtime.templates:2001
 msgid "The lam3 shared libraries are not removed from your system by default. This is to assist in the upgrade process. If you need to rerun old programs linking against lam3 before rebuilding, please downgrade lam-runtime to the latest 6.5.x version. When all is ported to lam4, you can purge lam3 and any old packages which may depend upon it."
-msgstr "Om het opwaardeerproces makkelijker te maken worden de lam3 gedeelde-bibliotheekbestanden standaard niet van uw systeem verwijderd. Als u oude programma's die met lam3 linken opnieuw wilt draaien voordat deze opnieuw gebouwd (rebuild) zijn dient u de lam-runtime terug te draaien naar de laatste 6.5.x versie. Eens alles omgezet is naar lam4, kunt u een 'purge' uitvoeren op lam3 en alle oude pakketten die hier van af hangen."
+msgstr "Om het opwaardeerproces makkelijker te maken worden de lam3 gedeelde-bibliotheekbestanden standaard niet van uw systeem verwijderd. Als u oude programma's die met lam3 linken opnieuw wilt draaien voordat deze opnieuw gebouwd (rebuild) zijn dient u te lam-runtime terug te draaien naar de laatste 6.5.x versie. Eens alles omgezet is naar lam4, kunt u een 'purge' uitvoeren op lam3 en alle oude pakketten die hier van af hangen."
 

Attachment: pgpA3ewW2el0O.pgp
Description: PGP signature


Reply to: