[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debdonf://ddclient (27 strings)On Sat, 2007-03-03 at 22:51 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "DynDNS volledig gequalificeerde domein namen (FQDN):"

s/gequalificeerde/gekwalificeerde/ (2x)


> msgstr "Het configuratiebesstand /etc/ddclient.conf op uw systeem
> bestaat niet uit 3 ingangen. Het automatische
> configuratiehulpprogramma (debconf) kan hier niet mee overweg, daar
> dit mogelijk betekend dat u uw configuratiebestand handmatig aangepast
> heeft. Het configuratiebestand wordt niet aangepast. Als u een nieuw
> configuratiebestand wilt aanmaken kan dit via het commando
> 'dpkg-reconfigure ddclient'."

s/betekend/betekent/


verder prima!

Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: