[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debonf;//harden (17 strings)On Sat, 2007-03-03 at 23:14 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "Diensten die gebruik maken van platte-tekst-wachtwoorden zijn
> bijna bij definitie onveilig. De reden hiervoor is dat het onmogelijk
> te weten is of iemand uw wachtwoorden snift."

s/bij definitie/per definitie/

s/snift/snuift/ ??


> msgstr "Dit pakket conflicteerd met een groot aantal clientcomponenten
> die diensten voorzien die afhangen van platte-tekst wachtwoorden.
> Sommige platte-tekst-wachtwoorden gebruikende programma's conflicteren
> niet met dit pakket, omdat ze configuratie toelaten die het gebruik
> van platte-tekst wachtwoorden uitschakelt. Installatie van dit pakket
> geeft dan ook enkel verzekereing bij sommige van de meest kritieke
> clients."

s/conflicteerd/conflicteert/ (ook bij servercomponenten)> msgstr "De algeme regel is om van alle regels die niet nodig heeft als
> commentaar te makeren. Die dingen waarvan u niet weet wat ze zijn
> heeft u naar alle waarschijnlijkheid niet nodig. Mocht u later toch
> problemen ondervinden kunt deze altijd terug activeren."

s/algeme/algemene/
s/van alle regels/alle regels/
s/terug activeren/weer activeren/


> msgstr "De VNC-server in de Debian GNU/Linux distributie bevat de
> tightvnc-patches. Deze voegen compressie toe en maken het bovendien
> mogelijk om ssh-tunnellen te gebruiken. U doet dat met de client door
> de -via schakelaar mee te geven bij het maken van de verbinding. Om te
> verzekeren dat er geen platte-tekst-wachtwoorden verstuurd worden over
> het netwerk dient u firewall-regels toe te voegen aan de lokale
> machine die directe verbindingen naar de VNS-poorten verbieden (zie de
> manpagina voor exacte poortnummers). Om het gebruik van ssh-tunnels
> mogelijk te maken dien enkel lokale interfaces toegelaten te worden."

s/dien/dienen/> msgstr "Het verharden van uw Debian GNU/Linux systeem is NIET zo
> simpel als het installeren van een pakket. Er is HEEL WAT kennis nodig
> over wat te doen wanneer u het systeem insteld. Dit pakket probeert u
> te helpen om de juiste acties te nemen, en geeft een aantal
> suggesties."

s/insteld/instelt/


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: