[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debonf://dbmail> > msgid "Start the timsieve server after reboot?"
> > msgstr "Wilt u de timesieve-server starten tijdens het heropstarten van
> > de computer?"
>
> s/timesieve/timsieve/  (denk ik, geen idee wat het is)

sieve is een gestandariseerde taal voor server-side filterregels voor mail
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: dbmail_nl.po
Description: application/gettext

Attachment: pgp7fDdMDO0ol.pgp
Description: PGP signature


Reply to: