[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debonf://dbmail> msgstr "Gelieve te bevestigen dat u sommige delen van uw
> dbmail-configurati via debconf wilt beheren. Merk op dat aanpassingen
> die u zelf aan dbmail.conf maakt bewaard blijven als u later
> 'dpkg-reconfigure dbmail' opnieuw uitvoerd."

s/configurati/configuratie/
s/uitvoerd/uitvoert/

> msgid "Please mention the name of the database that holds the dbmail
> tables."
> msgstr "Gelieve hier de naam van de database de de dbmail-tabellen
> bevat op te geven."

de tweede "de" (van 3) moet "die" zijn.

> msgid "Password for the database connection:"
> msgstr "Wachtwoord voor de databaseverbindiong:"

s/databaseverbindiong/databaseverbinding/

> msgid "Start the timsieve server after reboot?"
> msgstr "Wilt u de timesieve-server starten tijdens het heropstarten van de computer?"

s/timesieve/timsieve/  (denk ik, geen idee wat het is)

> msgid "Please enter the LDAP attribute that will contain the username.
> The standard account uses uid."
> msgstr "Gelieve hier aan te geven welk LDAP-attibuut de gebruikersnaam
> bevat. De standaardaccount gebruikt uid."

s/attibuut/attribuut/
(zelfde ook voor groep-id)

> msgid "Please enter the password which should be used to connect to
> the LDAP server."
> msgstr "Gelieve het wachtwoord op te geven dat gebruikt moet worden om
> verbinding te maken met de LDAP-server"

Mist een punt.


Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: