[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://auctex (16 strings)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Vincent Zweije wrote:
> Package: auctex
> Version: 11.83-2
> Severity: minor
> Tags: patch l10n
> 
> Nieuw balletje opwerpen.
> 
> Noot: "parsing" is letterlijk "ontleden", in grammatica-zin. Ik heb,
> in het geval van TeX, ook de indruk dat dat precies is wat er wordt
> bedoeld. Zijn we het daar niet mee eens, dan is "analyseren" misschien
> een goed alternatief.

"Vanaf Debianversie 11.81-1 wordt AUCTeX standaard automatisch "
"ingelezen. Gebruikers die niet willen dat AUCTeX voorgaat op de "
"standaard Emacs-TeX-modus kunnen AUCTeX weer verwijderen door de
expressie "
"\"(unload-feature 'tex-site)\" te evalueren: dat wil zeggen, laat
hen die "
"string in hun persoonlijke \"~/.emacs\" of \"~/.emacs.el\" bestand
plaatsen "
"om AUCTeX weer te verwijderen."

"Debianversie" of "Debian versie"? Ik dacht het tweede

Kurt
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)

iD8DBQFFFDIy+9wz99/liY0RAk2sAJ47HxjHJ0Q8VBhBBLoh9nFoHyMKHQCdG7zC
i/WdtBQdK8G5gGIdL9fSmfI=
=jZ+b
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: