[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Vertaling van notenHoi allemaal,

Ik dacht ook eens te beginnen met het vertalen van zo'n
pakketomschrijving, dus heb 'squirrelmail' ingetypt. Gelijk de eerste
regel gaat al fout: de korte omschrijving is:

	Webmail for nuts

Hoe moeten we dit nu vertalen? "Webmail voor noten" slaat niet echt
ergens op. Het moet wel iets met eekhoorns te maken hebben denk ik. Op
IRC suggereerde Joost van Baal: "Webmail voor eikels". Dat lijkt mij wel
accuraat, maar zoek toch graag feedback hier.


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: