[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vertaling van notenOn Thu, 2006-08-17 at 19:00 +0200, Thijs Kinkhorst wrote:
> Hoi allemaal,
> 
> Ik dacht ook eens te beginnen met het vertalen van zo'n
> pakketomschrijving, dus heb 'squirrelmail' ingetypt. Gelijk de eerste
> regel gaat al fout: de korte omschrijving is:
> 
> 	Webmail for nuts
> 
> Hoe moeten we dit nu vertalen? "Webmail voor noten"

Hehehe. :)

>  slaat niet echt
> ergens op. Het moet wel iets met eekhoorns te maken hebben denk ik. Op
> IRC suggereerde Joost van Baal: "Webmail voor eikels". Dat lijkt mij wel
> accuraat, maar zoek toch graag feedback hier.

De vertaling "webmail voor eikels" benadert de woordspeling van "nuts"
en "squirrel", maar het klinkt veel negatiever dan "webmail for nuts",
wat niet de bedoeling kan zijn, denk ik.

Misschien is "webmail met nootjes" geschikt, zoals choco met nootjes of
roomijs met nootjes.  Maar 'k vind het zelf nogal flauw; lang niet zo
krachtig als "webmail for nuts".

Ik zou de woordspeling weglaten, en een neutrale korte omschrijving
gebruiken die aangeeft dat het om een webmail-pakket gaat.

Maar mijn gedacht hierover is geheel onbelangrijk, dus doe gerust wat je
het best vindt.

> 
> 
> groeten,
> Thijs

Groeten,

Bart Martens

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: