[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://dpkg-www (4 strings)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1Frans Pop wrote:
> Mogelijk te laat, maar toch...

kan ik nog altijd opnieuw doorsturen hé
> 
> Cheers,
> FJP
> 
> On Friday 23 June 2006 17:38, Kurt De Bree wrote:
>> msgid "Disabling access to dpkg-www from foreign hosts."
>> msgstr "Uitschakelen van de toegang tot dpkg-www vanuit vreemde hosts."
> 
> s/vanuit/vanaf/

fixed

> 
>> "Allowing access to /cgi-bin/dpkg from any foreign host could allow a "
>> "malicious external user to know your installed packages and try possible "
>> "security exploits. You should therefore disable access to dpkg-www from "
>> "foreign hosts. With apache you should add a file with the following "
>> "instructions into apache conf.d directory:"
>> msgstr ""
>> "Het aanvaarden van toegang tot /cgi-bin/dpkg vanuit om het even welke vreemde "
>> "host, kan een boosaardige externe gebruiker laten weten welke pakketten zijn "
>> "ge�nstalleerd en hem zo mogelijke veiligheidslekken laten uitproberen. U "
>> "dient daarom de toegang tot dpkg-www vanuit vreemde hosts uit te schakelen. "
>> "Bij apache dient u een bestand met de volgende instructies toe te voegen aan de "
>> "apache 'conf.d'-map:"
> 
> s/Het aanvaarden/Door het toestaan/
> s/vanuit/vanaf/ (2x)
> s/laten weten welke/informatie verschaffen over de/
> s/hem zo mogelijke veiligheidslekken laten uitproberen/
>   hem op die manier in staat stellen mogelijke veiligheidslekken uit te proberen/
> 
fixed

>> msgstr ""
>> " � # Dpkg uitvoeren vanuit vreemde hosts uitschakelen\n"
>> " � <Location /cgi-bin/dpkg>\n"
>> " � order deny,allow\n"
>> " � deny from all\n"
>> " � allow from localhost\n"
>> " � allow from .your.domain\n"
>> " � </Location>"
> 
> s/Dpkg uitvoeren vanuit/Het uitvoeren van dpkg vanaf/
>  
fixed

>> msgstr ""
>> "Het dpkg-www installatiescript zal automatisch een standaard configuratiebestand "
>> "in /etc/{apache,apache2}/conf.d installeren. Als u een andere httpd-server gebruikt "
>> "dient u de gepaste wijzigingen in het juiste 'httpd'-configuratiebestand uit te voeren."
> 
> s/uit te voeren/aan te brengen/

fixed
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFEsMVy+9wz99/liY0RAqqrAKCzY2jJBf/fUcCnHiTrhoidNCdA3QCfbrC+
b6+0tVZ1dbLelvAV+fvFdRo=
=/kIj
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: