[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://openssh (17 strings)On Monday 29 May 2006 18:24, Kurt De Bree wrote:
> msgstr "De /etc/init.d/ssh versie die u geïnstalleerd hebt sluit
> waarschijnlijk alle lopende sshd-instanties af. Dit is Niet Goed wanneer
> u deze opwaardering via een ssh-sessie doet."
>
> Hoofdletters bij 'Niet Goed' voor een bepaalde nadruk te leggen??

yep, als in engelse string

> msgstr "rsh-server geïnstalleerd hebben ondermijnt de beveiliging die u,
> waarschijnlijk, net probeerde te verkrijgen door ssh te installeren. We
> raden u aan om dat pakket te verwijderen."
>
> Voorstel:
> "Een rsh-server geïnstalleerd te hebben..."

aangepast

nieuwe versie in bijlage
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: openssh_1:4.3p2-2_nl.po
Description: application/gettext

Attachment: pgpirUhIgw7Or.pgp
Description: PGP signature


Reply to: