[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://courier (2 strings)On Monday 15 May 2006 18:41, Kurt De Bree wrote:
> msgid "Modified Authentication Infrastructure"
> msgstr "Gewijzigde infrastructuur voor de autenticatie"

s/de //

> msgstr ""
> "Vanaf Courier 0.48 zijn de autenticatiemodules, die deel uitmaakten
>   van Courier, afgescheiden in een alleenstaande bibliotheek. Alle

s/alleenstaande/afzonderlijke/ (of zelfstandige)

> Courier-applicaties maken nu gebruik van dezelfde infrastructuur
> voor autenticatie, de Courier autenticatiebibliotheek. De pakketten
>  voor deze bibliotheek bestaan uit het basispakket (courier-authlib)
> en één voor elke autenticatiemethode (courier-authlib-userdb,

s/één voor elke autenticatiemethode/één pakket per autenticatiemethode/

> -mysql, -postgresql, -ldap, -pipe). Om een naadloze opwaardering toe
> te laten was het jammer genoeg onmogelijk de afhankelijkheden in te
> stellen. Gelieve het pakket voor uw autenticatiemethode handmatig te
> installeren."

s/toe te laten/mogelijk te maken/
s/onmogelijk/niet mogelijk/
s/Gelieve/U dient daarom/

Attachment: pgpHAKcUh_TGR.pgp
Description: PGP signature


Reply to: