[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wat (eerst) te vertalen==>voor BartOn Monday 15 May 2006 18:14, Kurt De Bree wrote:
> Tim Dijkstra wrote:
> > On Fri, 12 May 2006 10:14:56 +0200

> Wel, na Tim zijn antwoord wou ik eens naar cupsys kijken. Tim is
> niet de laatste vertaler zoals op de "status"-pagina aangegeven
> staat. Volgens de header is het Bart.

als ik de po-debconf file download van 
http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/nl zie ik het volgende in de 
po-header:

"Last-Translator: Tim Dijkstra <tim@famdijkstra.org>\n"

Waar zie je dat die van mij zou zijn?

> Hoe gaat die toekenning op de statuspagina in feite in zijn werk?
> Is het e-mailadres van de eerste verzender die als maintainer
> toegewezen wordt, of wordt er naar de header gekeken?

wordt naar het Last-Translator veld in de po-header gekeken voor zover ik 
weet.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpBLlngWLc1U.pgp
Description: PGP signature


Reply to: