[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://libpam-ldap (41 strings)On Friday 05 May 2006 19:08, Kurt De Bree wrote:
> cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> >>> msgid "Note: This account has to be a privileged account."
> >>> msgstr "Merk op: Dit moet een bevoorrechte account zijn."
> >>
> >> s/bevoorrechte/bevoorrecht/
> >
> > ? lijkt me beter zoals het nu is
>
> Hmm...ik heb deze zin nu al 15 keer luidop herhaalt, en blijkt toch wel
> zeker dat Frans zijn oplossing de beter in de oren klinkt.
>
> Denk dat ik voor Frans zijn oplossing kies.

Het is afhankelijk van het gekozen lidwoord... Omdat voor het is gekozen 
moet het ongewijzigd blijven: bevoorrechte.

Vergelijk:
een mooi huis
een mooie vogel

Maar, ik ben met je eens: "een bevoorrecht account" klinkt veel beter (net 
als "het account" ;-) [1]

Frans

[1] Dit is als grap bedoeld, niet om je toch nog te laten wijzigen van 
"de" naar "het".

Attachment: pgpxU3nCqxh3p.pgp
Description: PGP signature


Reply to: