[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] vershillende woordenOn Sun, Apr 30, 2006 at 05:31:47PM +0200, Kurt De Bree wrote:

|| "canon_usb_get_dirents: Couldn't fit payload into buffer"
|| Ik dacht aan "canon_usb_get_dirents: Kon actiegedeelte niet in buffer
|| laden."

Payload = lading.

Of het daar beter op wordt is te betwijfelen.

|| "canon_serial_get_dirents: Could not resize dirent buffer"
|| Ik dacht aan: "canon_serial_get_dirents: Kon de buffergrootte van het
|| lijstelement niet wijzigen"

Hm. Misschien maar niet vertalen? Dirent is wel heel technisch.

Ciao.                         Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: