[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://nethack (9 strings)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1Esther Hanko wrote:
> "De nieuwe versie van NetHack gebruikt spelbestanden die niet compatibel
> zijn met de NetHack-versie die u wilt opwaarderen.  U kunt van deze
> spelbestanden een reservekopie maken onder /tmp, ze wissen (purge), het
> probleem volledig negeren, of het installatieproces afbreken en
> handmatig de spelbestanden behandelen. Uw scorebestanden zullen verloren
> gaan indien u 'wissen' (purge) kiest."
> --> ? s/behandelen/verwerken

Hier volg ik Barts mening.
Ander synoniem van behandelen: hanteren (klinkt ook niet slecht imho)
> 
> "Indien u resevekopiëen wenst te maken, worden deze bewaard onder /tmp
> als een, met gzip gecompresseerd, tar-archief, met een willekeurig
> gekozen naam beginnend met 'nethk' en eindigend met '.tar.gz'."
> --> gecompresseerd/gecomprimeerd

Fixed
> 
> "Wilt u NetHack's herstelgereedschap met de grouprechten bit als 'games'
> (setgid games) gezet?"
> Voorstel: Wilt u de groepsrechtenbit van NetHack's 'recover'-programma
> voor de 'games' groep instellen?
> of: Wilt u de 'games'-groep als eigenaar van het NetHack
> 'recover'-gereedschap instellen?

Esthers versie: "Wilt u NetHack's 'recover'-programma standaard laten
uitvoeren door de 'games'-groep?"

Denk ook wel dat dit een duidelijke omschrijving is.
> 
> "Het 'recover'-programma is als deel van het nethack-common pakket
> geïnstalleerd en dient om de beheerder te helpen om gebroken
> spelbestanden te herstellen, enz."
> "gebroken" is misschien wat te letterlijk genomen: beter "kapotte",
> "gesneuvelde", "defecte" (ik heb een synoniemenwoordenboek, woei! ;))
> 
Fixed --> is 'corrupte' geworden

> "Recover is traditioneel geïnstalleerd met de grouprechten-bit als
> 'games' (setgid games) gezet, alhoewel het niet moet voor NetHack in de
> Debian installatie, daar het automatisch tijdens de systeemopstart met
> rootrechten opgestart wordt. Als enig nut laat het de spelers, als
> niet-bevoorrechte gebruikers, toe om hun beschermingsbestanden op het
> systeem terug te krijgen als NetHack plotseling stopt of hun verbinding
> tijdens het spel uitvalt."
> --> Recover is traditioneel geïnstalleerd/Recover wordt traditioneel
> geïnstalleerd (anders is het te letterlijk)

Fixed

> --> Let op je beslissing hierboven voor de vertaling van
> grouprechten-bit: zorg dat dit gelijk of vergelijkbaar is.
> --> s/alhoewel/hoewel

Fixed

> --> s/moet/hoeft/ (of nodig is)

Fixed

> --> s/Nethack in de Debian installatie/de Debian-installatie van NetHack

Niet volledig akkoord. Dit zou erop lijken dat de Debian-installatie van
Nethack is.

> --> s/daar/omdat (beetje te formeel)

Fixed

> --> Als enig nut laat... : Het is er alleen om de spelers met beperkte
> rechten (?) hun spelbestanden te laten herstellen...

Fixed

> --> toelaten = binnenlaten. toestaan is denk ik beter
> --> "on the system" verwijst naar de -gebruikers- die op het systeem
> niet root zijn, niet naar de bestanden op het systeem
> --> Je gebruikt in het volgende stuk wel "crash", ik denk ook dat het
> voldoende ingeburgerd is om te gebruiken (hier dus ook)
> 
Fixed

Nieuwe versie in bijlage.

Bedankt,

Kurt
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)

iD8DBQFEUO8e+9wz99/liY0RArM/AKDgxdX0+E7wctVclgLqJKaiwdm6UwCg3eN/
+xp3S2mIg2MSvvs9dmtAV/g=
=Xg5r
-----END PGP SIGNATURE-----
# Translation of nethack_3.4.3-8_templates.po to Dutch
# This file is distributed under the same license as the nethack package.
# Please see debian/copyright.
#
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nethack_3.4.3-8_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-22 23:04-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-23 17:53+0200\n"
"Last-Translator: Kurt De Bree <kdebree(AT)telenet(DOT)be>\n"
"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.1\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nethack-common.templates:3
msgid "abort, backup, purge, ignore"
msgstr "afbreken, reservekopie maken, wissen (purge), negeren"

#. Type: select
#. Description
#: ../nethack-common.templates:5
msgid "Should NetHack back up your old, incompatible save files?"
msgstr ""
"Moet NetHack een reservekopie van uw oude, incompatibele "
"spelbestanden maken?"

#. Type: select
#. Description
#: ../nethack-common.templates:5
msgid ""
"You are upgrading from a version of NetHack whose save files are not "
"compatible with the version you are upgrading to. You may either have them "
"backed up into /tmp, purge them, ignore this problem completely, or abort "
"this installation and manually handle NetHack's save files. Your score files "
"will be lost if you choose to purge."
msgstr ""
"De nieuwe versie van NetHack gebruikt spelbestanden die niet compatibel "
"zijn met de NetHack-versie waarnaar u wilt opwaarderen.  U kunt van deze "
"spelbestanden een reservekopie maken onder /tmp, ze wissen (purge), "
"het probleem volledig negeren, of het installatieproces afbreken en handmatig "
"de spelbestanden behandelen. Uw scorebestanden zullen verloren gaan indien "
"u 'wissen' (purge) kiest."

#. Type: select
#. Description
#: ../nethack-common.templates:5
msgid ""
"If you choose to back up, the files will be backed up into a gzip-compressed "
"tar archive in /tmp with a random name starting with 'nethk' and ending in '."
"tar.gz'."
msgstr ""
"Indien u resevekopiëen wenst te maken, worden deze bewaard onder /tmp als "
"een, met gzip gecomprimeerd, tar-archief, met een willekeurig gekozen naam "
"beginnend met 'nethk' en eindigend met '.tar.gz'."

#. Type: select
#. Description
#: ../nethack-common.templates:5
msgid ""
"Old NetHack save files can be found in /var/games/nethack (or /var/lib/games/"
"nethack, for versions before 3.4.0)."
msgstr ""
"De oude NetHack spelbestanden kunnen gevonden worden in /var/games/nethack "
"(of /var/lib/games/nethack, voor versies ouder dan 3.4.0)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nethack-common.templates:22
msgid "Would you like NetHack's recover utility to be setgid games?"
msgstr ""
"Wilt u NetHack's 'recover'-programma standaard laten uitvoeren door de 'games'-groep?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nethack-common.templates:22
msgid ""
"The 'recover' program is installed as part of the nethack-common package and "
"exists to help the administrator recover broken save files, etc."
msgstr ""
"Het 'recover'-programma is als deel van het nethack-common pakket geïnstalleerd "
"en dient om de beheerder te helpen om corrupte spelbestanden te herstellen, enz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nethack-common.templates:22
msgid ""
"Recover is traditionally installed setgid games, although it does not need "
"to be in the Debian NetHack installation, as it is automatically run at boot "
"time as root. Its only usefulness as a setgid binary is to let players as "
"normal users on the system recover their save files, should NetHack crash or "
"their connection drop mid-game."
msgstr ""
"Recover wordt traditioneel geïnstalleerd om door de 'games'-groep te laten "
"uitvoeren, hoewel het niet nodig is voor NetHack in de Debian installatie, omdat "
"het automatisch tijdens de systeemopstart met rootrechten opgestart wordt. "
"Het is er alleen om de spelers met beperkte rechten hun spelbestanden te laten "
"herstellen als NetHack plotseling crashed of hun verbinding tijdens het spel uitvalt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nethack-common.templates:22
msgid ""
"If you answer no, you will have to run recover as root or as someone in "
"group games to recover save files after a crash or a connection drop."
msgstr ""
"Indien u 'nee' antwoordt, moet u recover uitvoeren als root of als iemand "
"in de groep 'games' om de spelbestanden te herstellen na het uitvallen van "
"de verbinding of na een crash."


Reply to: