[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://portmap (4 strings)On Friday 03 March 2006 09:05, Esther Hanko wrote:
> msgstr "Dit staat toe dat locale RPC diensten, zoals FAM, goed werken,
> terwijl wordt voorkomen dat remote systemen verbinding maken met uw RPC
> diensten."
> msgstr "U kunt deze instelling ook aanpassen door de OPTIONS regel in
> /etc/default/portmap te wijzigen. Als u de -i optie weglaat, dan
> luistert portmap op alle interfaces."
>
> --> Volgens mij zou het RPC-diensten moeten zijn. 

mee eens

> Verder: Misschien "remote" ook vertalen?

... voorkomen dat andere systemen verbinding maken met ... ?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpDsVF0zdvUe.pgp
Description: PGP signature


Reply to: