[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Vreemde zaken op http://dutch.debian.net/Er lijkt iets vreemds aan de hand te zijn, misschien door de recente 
wijzigingen in de BTS?


Alle BTS tags hebben een datum "1970-01-01 01:00:00" gekregen, waardoor ze 
niet meer de meest recente mutatie voor een pakket zijn; hierdoor is ook 
de status van vele pakketten gewijzigd naar een oudere waarde.

(Voor boa heb ik een nieuwe [BTS#...] gestuurd waardoor deze nu goed 
staat. Maar of dat ook zo blijft...)

Groet,
Frans

Attachment: pgpG5grFpUrRk.pgp
Description: PGP signature


Reply to: