[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutchUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch
In directory gluck:/tmp/cvs-serv27962

Modified Files:
	social_contract.wml 
Log Message:
Make version 1.1 the default version of the social contract

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/social_contract.wml	2005/01/18 18:36:23	1.12
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/social_contract.wml	2005/09/18 13:33:51	1.13
@@ -1,104 +1,107 @@
 #use wml::debian::template title="Het Debian Sociale Contract" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="1.17" maintainer="bas@debian.org"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.2" maintainer="bas@debian.org"
 
 # Original document: contract.html
 # Author      : Manoj Srivastava ( srivasta@tiamat.datasync.com )
 # Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997
 # Translator    : Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
 # Translation date : Sat May 25 14:38:43 MET DST 2002
-# $Author: luk $
-# $Date: 2005/01/18 18:36:23 $
+# Last Translation Update by $Author: fjp $
+# Last Translation Update at $Date: 2005/09/18 13:33:51 $
 
 <p>
- Version 1.0, geratificeerd op 5 juli 1997. 
- <!--
- Vervangen door
- <a href="social_contract">Versie 1.1</a>, geratificeerd op 26 april 2004.
- -->
+ Version 1.1, geratificeerd op 26 april 2004. Vervangt 
+ <a href="social_contract.1.0">Versie 1.0</a>, geratificeerd op 5 juli 1997.
 </p>
 
-
 <p>Debian, de makers van het Debian GNU/Linux systeem, hebben het
 <strong>Debian Sociale Contract</strong> opgesteld. Het &quot;<a
 href="#guidelines">Debian Vrije Software Richtlijnen</a>&quot;-gedeelte
 van het contract, dat oorspronkelijk is ontwikkeld als een verzameling
 verplichtingen waarover we hebben afgesproken ons eraan te houden, is
-door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de <a
-href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html";>Open Source Definitie</a>.
+door de vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de 
+<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html";>Open Source Definitie</a>.
 
-<HR>
-<H2>Het &quot;Sociale Contract&quot; met de Vrije Software Gemeenschap</H2>
-<OL>
-  <LI><P><strong>Debian zal 100% vrije software blijven</strong>
-   <P>We beloven dat de Debian GNU/Linux distributie volledig uit
-   vrije software zal blijven bestaan. Omdat er veel definities van
-   vrije software te geven zijn, nemen we de richtlijnen om te bepalen
-   of software &quot;vrij&quot; is hieronder op in dit document. We
-   zullen ondersteuning bieden aan 
-   gebruikers die niet-vrije software gebruiken en
-   ontwikkelen, maar we zullen ervoor zorgen dat het systeem nooit
-   afhankelijk wordt van niet-vrije software.</p> 
-  <LI><strong>We geven terug aan de vrije-software gemeenschap</strong>
-   <P>Wanneer we nieuwe delen van het Debian systeem schrijven, zullen
-   we deze publiceren als vrije software. We zullen het beste systeem
-   maken dat we kunnen, opdat vrije software wijd en zijd zal worden
-   gedistribueerd en gebruikt. Oplossingen voor bugs,
-   verbeteringen, verzoeken van gebruikers, enz., zullen we terugkoppelen naar de
-   &quot;<em>upstream</em>&quot; auteurs van de software die we in ons
-   systeem opnemen.</p>
-  <LI><P><strong>We zullen problemen niet verbergen</strong>
-   <P>We zullen te allen tijde onze gehele database van bugrapporten
-   openstellen voor publieke toegang. Rapporten die gebruikers insturen,
-   zullen direct zichtbaar worden voor anderen.</P>
-  <LI><P><strong>Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij
+<hr>
+<h2>Het &quot;Sociale Contract&quot; met de Vrije Software Gemeenschap</h2>
+<ol>
+  <li><strong>Debian zal 100% vrije software blijven</strong>
+   <p>We geven de richtlijnen die we gebruiken om te bepalen of een werk
+	 <em>&quot;vrij&quot;</em> is in het document getiteld "<cite>De
+	 Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</cite>".
+	 We beloven dat het Debian systeem en al zijn componenten vrij zal
+	 zijn volgens deze richtlijnen. We zullen zowel ondersteuning bieden aan
+	 mensen die vrije als zij die niet-vrije werken creëren of gebruiken
+	 op Debian. We zullen ervoor zorgen dat het systeem nooit het
+	 gebruikt van een niet-vrije component vereist.
+   </p> 
+  </li>
+  <li><strong>We geven terug aan de vrije-software gemeenschap</strong>
+   <p>Wanneer we nieuwe delen van het Debian systeem schrijven, zullen
+   we deze publiceren met een licentie die consistent is met de Debian
+	 Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG). We zullen het beste systeem
+   maken dat we kunnen, opdat vrije werken wijd en zijd zullen worden
+   gedistribueerd en gebruikt. Zaken als oplossingen voor bugs,
+   verbeteringen, verzoeken van gebruikers, zullen we terugkoppelen naar de
+   &quot;<em>upstream</em>&quot;-auteurs van de werken die in ons
+   systeem zijn opgenomen.</p>
+  </li>
+  <li><p><strong>We zullen problemen niet verbergen</strong>
+   <p>We zullen ten allen tijde onze gehele database van bugrapporten
+   openstellen voor publieke toegang. Rapporten die gebruikers insturen
+   zullen direct zichtbaar worden voor anderen.</p>
+  </li>
+  <li><p><strong>Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij
  vrije software</strong>
-   <P>We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers
-   en de vrije-software gemeenschap. We zullen de behoefte van onze
-   gebruikers aan computersystemen in allerlei verschillende
-   omgevingen ondersteunen. We hebben geen bezwaar tegen
-   commerci&euml;le software die bedoeld is om op Debian-systemen te
-   draaien. We geven toestemmingen aan derden om distributies met
-   toegevoegde waarde te ontwikkelen die gebruik maken van 
-   zowel Debian-software als commerci&euml;le software, zonder enige
-   betaling aan ons. Om deze doelen te ondersteunen, zullen we een
-   ge&iuml;ntegreerd systeem van 100% vrije software leveren, zonder
-   enige wettelijke restricties die een dergelijk gebruik van de
-   software zou verhinderen.</p>
-  <LI><P><strong>Programma's die niet aan onze standaarden van vrije
+	 <p>We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers
+	 en de vrije-software gemeenschap. We zullen hun belangen het
+	 zwaarst laten wegen in onze prioriteiten. We zullen de behoefte van
+	 onze gebruikers aan computersystemen in allerlei verschillende
+	 omgevingen ondersteunen. We zullen geen bezwaar maken tegen
+	 niet-vrije werken die bedoeld zijn om op Debian-systemen te
+	 draaien. We geven toestemmingen aan derden om distributies te
+	 ontwikkelen die zowel het Debian-systeem als andere werken bevatten,
+	 zonder enige betaling aan ons. Om deze doelen te ondersteunen,
+	 zullen we een geïntegreerd systeem van kwalitatief hoogwaardige
+	 materialen leveren, zonder enige wettelijke restricties die een
+	 dergelijk gebruik van de software zou verhinderen.</p>
+  </li>
+  <li><p><strong>Programma's die niet aan onze standaarden van vrije
  software voldoen</strong>
-   <P>We erkennen dat sommige van onze gebruikers programma's nodig
-   hebben die niet voldoen aan de <a href="#guidelines">Debian
-   Richtlijnen voor Vrije Software</a>. We hebben de
-   &quot;<tt>contrib</tt>&quot; en &quot;<tt>non-free</tt>&quot;
-   gebieden in ons FTP archief voor zulke software aangemaakt. Hoewel
-   deze software is geconfigureerd voor gebruik met Debian, is de
-   software in deze directories geen deel van het Debian systeem. We
-   raden CD-fabrikanten aan de licenties van de softwarepakketten in
-   deze directories te lezen om te zien of zij deze software op hun
-   CD's mogen verspreiden. Dus, hoewel niet-vrije software geen deel
-   uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel het gebruik ervan en
-   verzorgen we de infrastructuur (zoals het bug-traceersysteem en de
-   mailinglijsten) voor niet-vrije softwarepakketten.
-</OL>
-<HR>
-<H2><a name="guidelines">De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</a></H2>
-<OL>
-  <LI><P><strong>Vrije herdistributie</strong>
-   <P>De licentie van een deel van Debian mag niemand verbieden de
+	 <p>We erkennen dat sommige van onze gebruikers werken nodig hebben
+	 die niet voldoen aan de <a href="#guidelines">Debian Richtlijnen
+	 voor Vrije Software</a>. We hebben de &quot;<tt>contrib</tt>&quot;
+	 en &quot;<tt>non-free</tt>&quot; gebieden in ons FTP archief voor
+	 zulke werken aangemaakt. Hoewel de pakketten in deze gebieden zijn
+	 geconfigureerd voor gebruik met Debian, zijn ze geen deel van het
+	 Debian systeem. We raden CD-fabrikanten aan de licenties van de
+	 softwarepakketten in deze directories te lezen om te zien of zij
+	 deze software op hun CD's mogen verspreiden. Dus, hoewel niet-vrije
+	 software geen deel uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel het
+	 gebruik ervan en verzorgen we de infrastructuur (zoals het
+	 bug-traceersysteem en de mailinglijsten) voor niet-vrije
+	 softwarepakketten.</p>
+  </li>
+</ol>
+<hr>
+<h2><a name="guidelines">De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</a></h2>
+<ol>
+  <li><p><strong>Vrije herdistributie</strong>
+   <p>De licentie van een deel van Debian mag niemand verbieden de
   software als een deel van een softwaredistributie met programma's van
   verschillende bronnen te verkopen of weg te geven. De licentie mag
   geen vergoedingen of andere vorm van betaling vereisen voor een
   dergelijke verkoop.</p>
-  <LI><P><strong>Broncode</strong>
-   <P>Het programma moet de broncode omvatten en verspreiding
+  <li><p><strong>Broncode</strong>
+   <p>Het programma moet de broncode omvatten en verspreiding
   van zowel de broncode als het programma in gecompileerde vorm moet
   toegestaan zijn.</p>
-  <LI><P><strong>Afgeleide werken</strong>
-   <P>De licentie moet modificatie en afgeleide werken toestaan en
+  <li><p><strong>Afgeleide werken</strong>
+   <p>De licentie moet modificatie en afgeleide werken toestaan en
   moet toestaan dat deze worden verspreid onder dezelfde
   voorwaarden als de licentie van de originele software.</p>
-  <LI><P><strong>Integriteit van de broncode van de auteur</strong>
-   <P>De licentie mag alleen restricties opleggen aan verspreiding 
+  <li><p><strong>Integriteit van de broncode van de auteur</strong>
+   <p>De licentie mag alleen restricties opleggen aan verspreiding 
   van gewijzigde broncode als de licentie toestaat dat zogenaamde
   &quot;<tt>patch bestanden</tt>&quot;, die het doel hebben het programma
   voor compilatie te wijzigen, samen met de broncode verspreid mogen 
@@ -107,42 +110,41 @@
   (<em>Dit is een compromis. De Debian groep moedigt alle auteurs aan
   om het wijzigen van bestanden, broncode, of gecompileerd, niet te
   verbieden.</em>)</P>
-  <LI><P><strong>Geen discriminatie van personen of groepen</strong>
-   <P>De licentie mag geen enkele persoon of groep van personen
+  <li><p><strong>Geen discriminatie van personen of groepen</strong>
+   <p>De licentie mag geen enkele persoon of groep van personen
   discrimineren.</p>
-  <LI><P><strong>Geen onderscheid tussen gebruiksomgevingen</strong>
-   <P>De licentie mag het gebruik het programma in bepaalde
+  <li><p><strong>Geen onderscheid tussen gebruiksomgevingen</strong>
+   <p>De licentie mag het gebruik van het programma in bepaalde
   gebruiksomgevingen niet inperken. Bijvoorbeeld, hij mag niet
   verbieden dat het programma in een zakelijke omgeving wordt
   gebruikt, of dat het voor genetisch onderzoek wordt ingezet.</p>
-  <LI><P><strong>Verspreiding van de licentie</strong>
-   <P>De rechten die bij het programma horen moeten gelden voor
+  <li><p><strong>Verspreiding van de licentie</strong>
+   <p>De rechten die bij het programma horen moeten gelden voor
   iedereen aan wie het wordt verspreid, zonder dat die personen nog
   aan extra voorwaarden moet voldoen.</p>
-  <LI><P><strong>De licentie mag niet specifiek voor Debian zijn</strong>
-   <P>De rechten die bij het programma horen mogen niet afhangen van
+  <li><p><strong>De licentie mag niet specifiek voor Debian zijn</strong>
+   <p>De rechten die bij het programma horen mogen niet afhangen van
   het feit of het programma al dan niet deel uitmaakt van een 
   Debian-systeem. Als het programma uit Debian wordt gehaald en wordt
   gebruikt of verspreid zonder Debian maar verder wel binnen de
   voorwaarden van de licentie, moet iedereen aan wie het programma
   wordt verspreid dezelfde rechten hebben als wanneer het programma
   deel is van een Debian-systeem.</p>
-  <LI><P><strong>De licentie mag andere software niet besmetten</strong>
-   <P>De licentie mag geen voorwaarden opleggen aan andere software
+  <li><p><strong>De licentie mag andere software niet besmetten</strong>
+   <p>De licentie mag geen voorwaarden opleggen aan andere software
   die samen met de gelicentieerde software wordt verspreid.
   Bijvoorbeeld, de licentie mag niet eisen dat alle andere
   programma's die op hetzelfde medium worden verspreid, vrije
   software moet zijn.</p>
-  <LI><P><strong>Voorbeelden van licenties</strong>
-   <P>De &quot;<strong><a href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt";>GPL</a></strong>&quot;,
-   de &quot;<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>&quot; en de
-   &quot;<strong><a
-   href="http://www.perl.com/pub/a/language/misc/Artistic.html";>Artistic</a></strong>&quot;
+  <li><p><strong>Voorbeelden van licenties</strong>
+   <p>De &quot;<strong><a href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt";>GPL</a></strong>&quot;,
+   de &quot;<strong>BSD</strong>&quot; en de
+   &quot;<strong><a href="http://www.opensource.org/licenses/artistic-license.php";>Artistic</a></strong>&quot;
   licenties zijn voorbeelden van licenties die wij als
   &quot;<em>vrij</em>&quot; beschouwen.
-</OL>
+</ol>
 
-<P><EM>Het idee om ons "sociaal contract met de vrij-software gemeenschap"
+<p><em>Het idee om ons "sociaal contract met de vrij-software gemeenschap"
 expliciet op te schrijven, is gesuggereerd door Ean Schuessler. Dit document
 is geschreven door Bruce Perens, is bijgeschaafd door de andere
 Debian-ontwikkelaars gedurende een maand-lange e-mailconferentie inReply to: