[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Default taken voor NederlandsOn Wednesday 03 August 2005 14:33, Frans Pop wrote:
> gimp-help-nl zou een optie zijn.

Heb een fout gemaakt in de definitie van de taken en moet daarom een 
wijziging sturen. Ik zou gimp-help-nl kunnen toevoegen, maar voel er 
eerlijk gezegd niet veel voor:
Package: gimp-help-en
Uncompressed Size: 3551k
Package: gimp-help-nl
Uncompressed Size: 152k

152k? Dat moet een grap zijn. Nog niet eens 5% vertaald...

Stel voor te wachten tot de vertaling meer volwassen is.

Groeten,
Frans

Attachment: pgpUq2yPSlaC1.pgp
Description: PGP signature


Reply to: