[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Default taken voor NederlandsOn Wednesday 03 August 2005 13:59, Luk Claes wrote:
> > Een aantal talen biedt gebruikers de mogelijkheid om m.b.v. het
> > pakket language-env instellingen van individuele gebruikers aan te
> > passen voor hun taal. Dit pakket ondersteunt op dit moment geen NL.
> > Ik voel me niet erg thuis in dit stuk, maar als iemand anders
> > ondersteuning voor NL in language-env wil toevoegen, dan zou ook dat
> > pakket in de dutch taak opgenomen kunnen worden.
>
> Ik ben hier aan bezig...

Mooi!
Zou je een mail naar de lijst willen sturen als dit klaar is?

> > Task: dutch
> > Key:
> >   # language-env   # Does not support Dutch
> > Packages:
> >   manpages-nl
> >   doc-linux-nl-text
> >   idutch
> >   wdutch
>
> Waarom geen aspell-nl, doc-linux-nl-html?

aspell-nl is inmiddels toegevoegd
Ik heb doc-linux-nl-text uitgesloten in de versie die is gesubmit voor 
tasksel. Zie #319914 voor de redenen.

> > Task: dutch-desktop
> > Key:
> > Packages:
> >   kde-i18n-nl
> >   mozilla-firefox-locale-nl-nl
> >   openoffice.org-l10n-nl
> >   myspell-nl
>
> Waarom geen enigmail-locale-nl, gimp-help-nl, koffice-i18n-nl,
> mozilla-thunderbird-locale-nl?

gimp-help-nl zou een optie zijn.
De andere niet omdat de <language>-desktop tasks moeten aansluiten op de 
standaard desktop task die wordt gebruikt tijdens de installatie. In de 
standaard desktop task komen enigmailm koffice en thunderbird niet voor.

Attachment: pgpCKLwDviKIX.pgp
Description: PGP signature


Reply to: