[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian's verjaardag in Breda, de BeyerdFYI.
Deze aankondiging kwam ik tegen via DWN...

Groet,
Frans

---------------------------------------------------------------------
From: Geert Stappers <stappers@stappers.nl>
To: developers@debian.nl
Subject: Debian's verjaardag in Breda, de Beyerd
Date: Wed, 27 Jul 2005 13:24:44 +0200
User-Agent: Mutt/1.5.6+20040722i


Hallo,

16 augustus, dat is over drie weken, bestaat Debian twaalf jaar.

Mijn inziens een goede aanleiding om samen een biertje te drinken.

De "place to be" is cafe de Beyerd  ( http://www.beyerd.nl )
en zeven uur ( 19:00 ) als aanvangstijd.


De Beyerd is op acht minuten lopen van het Station.
Mensen uit Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Tilburg & Eindhoven
kunnen per Intercity reizen zonder over te stappen.

Mensen die per auto reizen raad ik aan de borden "Parkeren Chassee
Theater" te volgen.


Zegt het voort, Zegt het voort

Cheers
Geert Stappers

Attachment: pgplM69RFAwgx.pgp
Description: PGP signature


Reply to: