[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

D-I: vertaling unfuzzied na conversie naar master PO bestandBart (en anderen),

Door de conversie was een aantal identieke strings die in verschillende 
componenten verschillend waren vertaald, "fuzzy geïntegreerd".

Ik ben deze nagelopen en heb ze gecorrigeerd.

Bijgesloten twee diffs:
- raw.diff: toont zowel verschillende oude strings als de door mij gekozen
 nieuwe vertaling
- cleaned.diff: toont alleen de nieuwe vertaling

Groet,
Frans

+++ nl.po	(working copy)
 #: ../partman-basicfilesystems.templates:231 ../partman-ext2r0.templates:56
 #: ../partman-ext3.templates:45 ../partman-jfs.templates:45
 #: ../partman-reiserfs.templates:45 ../partman-xfs.templates:45
 msgid "Mount options:"
+msgstr "Aankoppelopties:"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../partman-basicfilesystems.templates:231 ../partman-reiserfs.templates:45
 msgid "Mount options can tune the behaviour of the file system."
+msgstr "Aankoppelopties kunnen het gedrag van het bestandssysteem bijstellen."
 
 #. Type: text
 #. Description
 #. Type: text
 #. Description
 #: ../base-installer.templates:141 ../prebaseconfig.templates:12
 msgid "Running ${SCRIPT}..."
+msgstr "${SCRIPT} wordt uitgevoerd..."
 
 #. Type: text
 #. Description
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../network-console.templates:64 ../prebaseconfig.templates:4
 msgid "Finish the installation"
+msgstr "De installatie afronden"
 
 #. Type: text
 #. Description
 #: ../partconf.templates:134 ../quik-installer.templates:73
 #: ../rescue-mode.templates:26 ../vmelilo-installer.templates:46
 #: ../yaboot-installer.templates:59
 msgid ""
 "Please check the error log on the third console or /var/log/messages for "
 "more information."
 msgstr ""
+"Nadere informatie vindt u in de uitvoer op de derde console (tty3) of in het "
 "bestand '/var/log/messages'."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../quik-installer.templates:23 ../vmelilo-installer.templates:23
 #: ../yaboot-installer.templates:33
 msgid ""
 "No partition is mounted as your new root partition. You must mount a root "
 "partition first."
 msgstr ""
 "Er is geen partitie aangekoppeld als de nieuwe basispartitie. U dient eerst "
+"een basispartitie aan te koppelen."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #. Description
 #: ../quik-installer.templates:99 ../vmelilo-installer.templates:46
 #: ../yaboot-installer.templates:73
 msgid "Failed to install boot loader"
+msgstr "Installatie van de opstartlader is mislukt"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #. Description
 #: ../quik-installer.templates:132 ../vmelilo-installer.templates:33
 #: ../yaboot-installer.templates:89
 msgid "Please check the system log or the output on the third console (tty3)."
+msgstr "Controleer het systeemlogboek of de uitvoer op de derde console (tty3)."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../quik-installer.templates:132 ../vmelilo-installer.templates:46
 #: ../yaboot-installer.templates:89
 msgid "Warning: Your system may be unbootable!"
+msgstr "Waarschuwing: mogelijk is uw systeem niet opstartbaar!"
 
 #. Type: text
 #. Description
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../nobootloader.templates:8 ../yaboot-installer.templates:98
 msgid "at the OpenFirmware prompt."
+msgstr "op de OpenFirmware-prompt."
 
 #. Type: text
 #. Description
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../aboot-installer.templates:22 ../silo-installer.templates:51
 msgid "Install /boot on a disk with an unsupported partition table?"
+msgstr "'/boot' installeren op een schijf met een niet-ondersteunde partitietabel?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../aboot-installer.templates:32 ../silo-installer.templates:38
 msgid "Use unsupported file system type for /boot?"
+msgstr "Niet-ondersteund type bestandssysteem gebruiken voor '/boot'?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../arcboot-installer.templates:34 ../nobootloader.templates:30
 msgid ""
 "You will only need to do this once. Afterwards, enter the \"boot\" command "
 "or reboot the system to proceed to the next Debian installation stage."
 msgstr ""
+"U hoeft dit slechts eenmalig te doen. Geef daarna het commando 'boot' "
+"of herstart het systeem om verder te gaan met de volgende "
+"fase van de installatie."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../common.templates:180
 msgid "US/Mountain"
+msgstr ""
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../common.templates:182
 msgid "Select your time zone:"
 msgstr ""
 
 #. Type: text
 #. Description
 #. Main menu item
 #: ../tzsetup-udeb.templates:4
 msgid "Configure time zone"
+msgstr ""
 
 #. Type: text
 #. Description
 #. Prebaseconfig progress bar item
 #: ../tzsetup-udeb.templates:9
 msgid "Saving time zone..."
+msgstr ""
 
 #. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
 #. Type: text
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../disk-detect.templates:20
 msgid "No partitionable media"
+msgstr "Geen indeelbare media"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../disk-detect.templates:20
 msgid "No partitionable media were found."
+msgstr "Er zijn geen indeelbare media gevonden."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../disk-detect.templates:20
 msgid "Please check that a hard disk is attached to this machine."
+msgstr "Controleer a.u.b. of er een harde schijf is aangesloten op deze machine."
 
 #. Type: text
 #. Description
 #. Description
 #. Main menu item
 #: ../clock-setup.templates:4
 msgid "Configure the clock"
+msgstr ""
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../mountfloppy.templates:3
 msgid "Cancel, ${DEVS}"
+msgstr "Annuleer, ${DEVS}"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../mountfloppy.templates:4
 msgid "Select your floppy device:"
+msgstr "Selecteer uw diskette apparaat:"
 
 #. Type: select
 #. Description
Index: nl.po
===================================================================
--- nl.po	(revision 29563)
+++ nl.po	(working copy)
@@ -2659,32 +2659,14 @@
 #: ../partman-basicfilesystems.templates:231 ../partman-ext2r0.templates:56
 #: ../partman-ext3.templates:45 ../partman-jfs.templates:45
 #: ../partman-reiserfs.templates:45 ../partman-xfs.templates:45
-#, fuzzy
 msgid "Mount options:"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (partman-reiserfs) #-#-#-#-#\n"
-"Aankoppelopties:\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (partman-jfs) #-#-#-#-#\n"
-"Aankoppelopties:\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (partman-ext3) #-#-#-#-#\n"
-"Aankoppelopties:\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (partman-ext3) #-#-#-#-#\n"
-"Aankoppelopties:\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (partman-xfs) #-#-#-#-#\n"
-"Aankoppelopties:\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#\n"
-"Koppelopties:"
+msgstr "Aankoppelopties:"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../partman-basicfilesystems.templates:231 ../partman-reiserfs.templates:45
-#, fuzzy
 msgid "Mount options can tune the behaviour of the file system."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (partman-reiserfs) #-#-#-#-#\n"
-"Aankoppelopties kunnen het gedrag van het bestandssysteem bijstellen.\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#\n"
-"Koppelopties kunnen het gedrag van het bestandssysteem bijstellen."
+msgstr "Aankoppelopties kunnen het gedrag van het bestandssysteem bijstellen."
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -3153,13 +3135,8 @@
 #. Type: text
 #. Description
 #: ../base-installer.templates:141 ../prebaseconfig.templates:12
-#, fuzzy
 msgid "Running ${SCRIPT}..."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (base-installer) #-#-#-#-#\n"
-"${SCRIPT} wordt uitgevoerd ...\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (prebaseconfig) #-#-#-#-#\n"
-"${SCRIPT} wordt uitgevoerd..."
+msgstr "${SCRIPT} wordt uitgevoerd..."
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -3713,13 +3690,8 @@
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../network-console.templates:64 ../prebaseconfig.templates:4
-#, fuzzy
 msgid "Finish the installation"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (netwerk-console) #-#-#-#-#\n"
-"Installatie afronden\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (prebaseconfig) #-#-#-#-#\n"
-"De installatie afronden"
+msgstr "De installatie afronden"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -4234,25 +4206,11 @@
 #: ../partconf.templates:134 ../quik-installer.templates:73
 #: ../rescue-mode.templates:26 ../vmelilo-installer.templates:46
 #: ../yaboot-installer.templates:59
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please check the error log on the third console or /var/log/messages for "
 "more information."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (yaboot-installer) #-#-#-#-#\n"
-"U vindt meer informatie in het /var/log/messages en in de uitvoer op de "
-"derde console (tty3).\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (yaboot-installer) #-#-#-#-#\n"
-"U vindt meer informatie in het /var/log/messages en in de uitvoer op de "
-"derde console (tty3).\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (lilo-installer) #-#-#-#-#\n"
-"U vindt meer informatie in het /var/log/messages en in de uitvoer op de "
-"derde console (tty3).\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (partconf) #-#-#-#-#\n"
-"U vindt wellicht meer informatie in het foutenlogboek op de derde console, "
-"of in het bestand /var/log/messages.\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (rescue) #-#-#-#-#\n"
-"Verdere informatie vindt u in het foutenlogboek op de derde console, en het "
+"Nadere informatie vindt u in de uitvoer op de derde console (tty3) of in het "
 "bestand '/var/log/messages'."
 
 #. Type: note
@@ -5101,20 +5059,12 @@
 #. Description
 #: ../quik-installer.templates:23 ../vmelilo-installer.templates:23
 #: ../yaboot-installer.templates:33
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No partition is mounted as your new root partition. You must mount a root "
 "partition first."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (yaboot-installer) #-#-#-#-#\n"
 "Er is geen partitie aangekoppeld als de nieuwe basispartitie. U dient eerst "
-"een basispartitie aan te koppelen.\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (yaboot-installer) #-#-#-#-#\n"
-"Er is geen partitie aangekoppeld als de nieuwe basispartitie. U dient eerst "
-"een basispartitie aan te koppelen.\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (lilo-installer) #-#-#-#-#\n"
-"Er is geen partitie aangekoppeld als basispartitie. Er dient eerst een "
-"basispartitie aangekoppeld te zijn."
+"een basispartitie aan te koppelen."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -5268,15 +5218,8 @@
 #. Description
 #: ../quik-installer.templates:99 ../vmelilo-installer.templates:46
 #: ../yaboot-installer.templates:73
-#, fuzzy
 msgid "Failed to install boot loader"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (yaboot-installer) #-#-#-#-#\n"
-"Het installeren van de opstartlader is mislukt\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (yaboot-installer) #-#-#-#-#\n"
-"Het installeren van de opstartlader is mislukt\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (lilo-installer) #-#-#-#-#\n"
-"Installatie van de opstartlader is mislukt"
+msgstr "Installatie van de opstartlader is mislukt"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -5363,32 +5306,15 @@
 #. Description
 #: ../quik-installer.templates:132 ../vmelilo-installer.templates:33
 #: ../yaboot-installer.templates:89
-#, fuzzy
 msgid "Please check the system log or the output on the third console (tty3)."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (yaboot-installer) #-#-#-#-#\n"
-"U vindt meer informatie in het systeemlogboek en/of de uitvoer op de derde "
-"console (tty3).\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (yaboot-installer) #-#-#-#-#\n"
-"U vindt meer informatie in het systeemlogboek en/of de uitvoer op de derde "
-"console (tty3).\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (lilo-installer) #-#-#-#-#\n"
-"U vindt meer informatie in het systeemlogboek en in de uitvoer op de derde "
-"console (tty3)."
+msgstr "Controleer het systeemlogboek of de uitvoer op de derde console (tty3)."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../quik-installer.templates:132 ../vmelilo-installer.templates:46
 #: ../yaboot-installer.templates:89
-#, fuzzy
 msgid "Warning: Your system may be unbootable!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (yaboot-installer) #-#-#-#-#\n"
-"Waarschuwing: mogelijk is uw systeem niet opstartbaar!\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (yaboot-installer) #-#-#-#-#\n"
-"Waarschuwing: mogelijk is uw systeem niet opstartbaar!\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (lilo-installer) #-#-#-#-#\n"
-"Waarschuwing: Dit systeem is mogelijk niet-opstartbaar!"
+msgstr "Waarschuwing: mogelijk is uw systeem niet opstartbaar!"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -5586,13 +5512,8 @@
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../nobootloader.templates:8 ../yaboot-installer.templates:98
-#, fuzzy
 msgid "at the OpenFirmware prompt."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (yaboot-installer) #-#-#-#-#\n"
-"op de OpenFirmware-prompt.\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (nobootloader) #-#-#-#-#\n"
-"op de OpenFirmware prompt."
+msgstr "op de OpenFirmware-prompt."
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -5719,13 +5640,8 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../aboot-installer.templates:22 ../silo-installer.templates:51
-#, fuzzy
 msgid "Install /boot on a disk with an unsupported partition table?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (aboot-installer) #-#-#-#-#\n"
-"/boot installeren op een schijf met niet-ondersteunde schijfindelingstabel?\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (silo-installer) #-#-#-#-#\n"
-"'/boot' installeren op een schijf met een niet-ondersteunde partitietabel?"
+msgstr "'/boot' installeren op een schijf met een niet-ondersteunde partitietabel?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -5744,13 +5660,8 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../aboot-installer.templates:32 ../silo-installer.templates:38
-#, fuzzy
 msgid "Use unsupported file system type for /boot?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (aboot-installer) #-#-#-#-#\n"
-"Niet-ondersteund bestandssysteem gebruiken voor /boot?\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (silo-installer) #-#-#-#-#\n"
-"Niet-ondersteund bestandssysteemtype gebruiken voor '/boot' ?"
+msgstr "Niet-ondersteund type bestandssysteem gebruiken voor '/boot'?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -6084,19 +5995,13 @@
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../arcboot-installer.templates:34 ../nobootloader.templates:30
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You will only need to do this once. Afterwards, enter the \"boot\" command "
 "or reboot the system to proceed to the next Debian installation stage."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (arcboot-installer) #-#-#-#-#\n"
-"Dit dient u slechts 1x te doen. Daarna kunt u verder gaan met de volgende "
-"installatiestap door het 'boot' commando in te geven, of het systeem te "
-"herstarten.\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (nobootloader) #-#-#-#-#\n"
-"U dient dit slechts eenmalig uit te voeren. Daarna kunt u het commando "
-"'boot' ingeven, of het systeem herstarten om door te gaan met de volgende "
-"fase van deze Debian-installatie."
+"U hoeft dit slechts eenmalig te doen. Geef daarna het commando 'boot' "
+"of herstart het systeem om verder te gaan met de volgende "
+"fase van de installatie."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -7720,9 +7625,8 @@
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../common.templates:180
-#, fuzzy
 msgid "US/Mountain"
-msgstr "Aanhechtpunt:"
+msgstr ""
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -7757,29 +7661,22 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../common.templates:182
-#, fuzzy
 msgid "Select your time zone:"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (floppy-retriever) #-#-#-#-#\n"
-"Wat is uw diskettestation?\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (nl) #-#-#-#-#\n"
-"Selecteer uw diskette apparaat:"
 
 #. Type: text
 #. Description
 #. Main menu item
 #: ../tzsetup-udeb.templates:4
-#, fuzzy
 msgid "Configure time zone"
-msgstr "Het netwerk configureren"
+msgstr ""
 
 #. Type: text
 #. Description
 #. Prebaseconfig progress bar item
 #: ../tzsetup-udeb.templates:9
-#, fuzzy
 msgid "Saving time zone..."
-msgstr "Kernel wordt geïnstalleerd..."
+msgstr ""
 
 #. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
 #. Type: text
@@ -8472,35 +8369,20 @@
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../disk-detect.templates:20
-#, fuzzy
 msgid "No partitionable media"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (partman) #-#-#-#-#\n"
-"Geen indeelbare media gevonden\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (ddetect) #-#-#-#-#\n"
-"Geen indeelbare media"
+msgstr "Geen indeelbare media"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../disk-detect.templates:20
-#, fuzzy
 msgid "No partitionable media were found."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (partman) #-#-#-#-#\n"
-"Er zijn geen indeelbare media gevonden.\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (ddetect) #-#-#-#-#\n"
-"Er zijn geen indeelbare media gevonden"
+msgstr "Er zijn geen indeelbare media gevonden."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../disk-detect.templates:20
-#, fuzzy
 msgid "Please check that a hard disk is attached to this machine."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (partman) #-#-#-#-#\n"
-"Gelieve na te gaan of er een harde schijf in deze machine zit.\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (ddetect) #-#-#-#-#\n"
-"Gelieve na te gaan dat er een harde schijf aangesloten is op deze machine."
+msgstr "Controleer a.u.b. of er een harde schijf is aangesloten op deze machine."
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -10101,9 +9983,8 @@
 #. Description
 #. Main menu item
 #: ../clock-setup.templates:4
-#, fuzzy
 msgid "Configure the clock"
-msgstr "Het netwerk configureren"
+msgstr ""
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -10833,24 +10714,14 @@
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../mountfloppy.templates:3
-#, fuzzy
 msgid "Cancel, ${DEVS}"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (floppy-retriever) #-#-#-#-#\n"
-"Annuleren, ${DEVS}\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (nl) #-#-#-#-#\n"
-"Annuleer, ${DEVS}"
+msgstr "Annuleer, ${DEVS}"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../mountfloppy.templates:4
-#, fuzzy
 msgid "Select your floppy device:"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# nl.po (floppy-retriever) #-#-#-#-#\n"
-"Wat is uw diskettestation?\n"
-"#-#-#-#-# nl.po (nl) #-#-#-#-#\n"
-"Selecteer uw diskette apparaat:"
+msgstr "Selecteer uw diskette apparaat:"
 
 #. Type: select
 #. Description

Attachment: pgpsgm2PqzviW.pgp
Description: PGP signature


Reply to: