[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/MailingListsUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/MailingLists
In directory gluck:/tmp/cvs-serv1388/MailingLists

Modified Files:
	disclaimer.wml 
Log Message:
Translation update


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/MailingLists/disclaimer.wml	2004/05/28 13:36:35	1.3
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/MailingLists/disclaimer.wml	2005/03/24 09:08:16	1.4
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Disclaimer voor de Debian mailinglijsten" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="1.5" maintainer="luk.claes@ugent.be"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
 
 # Last Translation Update by $Author: luk $
 # Last Translation Update at $Date: 2004/O5/26 16:37:56
@@ -52,3 +52,6 @@
 ongepaste posten, en onderneemt geen editoriale controle van de posts. We 
 behouden ons evenwel het recht om posts te vermijden in geval dat de gedragscode
 in verband met de mailinglijst niet wordt nageleefd.</p>
+
+<p>Er wordt spam- en virusfiltering toegepast op elke boodschap die voor een 
+Debian-lijst is bedoeld. Grofweg 1 op 400 boodschappen die naar de lijsten worden gestuurd, geraakt erop; de rest wordt weggegooid als spam.</p>Reply to: