[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nieuw op de lijstOn Tue, Jan 18, 2005 at 07:44:33PM +0100, Wouter Verhelst wrote:
> > Bij voorbaat mijn excuses als ik van pure gewoonte de 'g' gebruik ...
> > (deze keer heb ik er gelukkig op gedacht om dit manueel in de headers te 
> > gaan corrigeren).
> 
> Trek het u niet aan, ik doe dat ook niet ;-P

Duidelijk niet neen, jij zet de hele lijst in To: _en_ in Cc:  ;-)

> From: Wouter Verhelst <wouter@debian.org>
> Cc: debian-l10n-dutch@lists.debian.org
> Date: Tue, 18 Jan 2005 19:44:33 +0100
> X-Mailer: Evolution 2.0.3 
> To: debian-l10n-dutch@lists.debian.org

PeterReply to: