[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Voorstel wijziging vertaling "swap" in partman-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On Thursday 02 December 2004 08:54, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> hm, mountpoint laten staan als 'swap, ok, (/home vertalen we ook niet,
> dus eigenlijk logischer);
> partitietype moet vind ik wisselgeheugen blijven (eventueel zonder de
> '(swap space)' tussen haakjes. Wisselgeheugen is immers de juiste
> vertaling voor swap (wordt o.a ook gebruikt dor util-linux, gnome,
> anaconda, en kde [1])

Dit zou misschien taalkundig de mooiste oplossing zijn. Helaas wordt 
echter voor zowel mountpoint als partitietype in het Engels dezelfde 
string 'swap' gebruikt. En voor één string twee vertalingen opnemen is
helaas niet mogelijk...
Vandaar mijn voorstel om dan ook maar genoegen te nemen met 'swap' als
partitietype.

> lijkt me goed :-), jij voert dit door in de branch?

Ja, ik zal de aanpassing doorvoeren in zowel trunk als branch.

Frans

P.S. Zoals jullie misschien hebben gezien, heb ik de afgelopen weken in 
diverse modules een aantal typefouten gecorrigeerd.
Aanleiding hiervoor waren proefruns van een nieuwe algemene 
spellingcontrole van Davide Viti (zinostat) waarvoor op korte termijn een 
officiële aankondiging zal volgen.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)

iD8DBQFBsMsNgm/Kwh6ICoQRAoSaAJwPfAvOxLqtEK/catHWJa6fuwG5PACgk7mv
fhkJVxva2sNig/20UmGZ+bk=
=qnxJ
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: