[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Voorstel wijziging vertaling "swap" in partmanOn Wednesday 01 December 2004 23:25, Frans Pop wrote:
> Hallo allen,
>
> Er is op dit moment één vrij lelijk scherm in d-i, en dat betreft het
> scherm met het overzicht van partities.
>
> Het gaat om de vertaling van "swap". Er zijn twee relevante strings:
> - swap
>  Wordt o.a. gebruikt in het partitie-overzicht als aanduiding van het
>  type partitie en als aanduiding van het "mountpoint".
> - swap area
>  Wordt gebruikt als omschrijving bij "Gebruiken als" en in de
>  bijbehorende keuzelijst.
>
> Op dit moment worden beide "wisselgeheugen". Dit leidt tot het volgende
> resultaat:
> - http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/nl/partman1.jpg
> Het probleem is in feite dat "wisselgeheugen" veel te lang is.

"(swap)" laten vallen is hier voldoende

> De andere schermen zijn:
> - http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/nl/partman2.jpg
> - http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/nl/partman3.jpg

als wisselgeheugen + engelse tekst te lang is dan eerder de engelse tekst 
laten vallen. 

> Het gebruik van de term 'swap' voor zowel mountpoint als type partitie
> lijkt me in dit geval geen groot bezwaar, aangezien 'swap' ook wordt
> gebruikt in b.v. fstab.
hm, mountpoint laten staan als 'swap, ok, (/home vertalen we ook niet, dus 
eigenlijk logischer); 
partitietype moet vind ik wisselgeheugen blijven (eventueel zonder de '(swap 
space)' tussen haakjes. Wisselgeheugen is immers de juiste vertaling voor 
swap (wordt o.a ook gebruikt dor util-linux, gnome, anaconda, en kde [1])

[1]http://www.google.com/search?q=wisselgeheugen+inurl%3Apo&ie=UTF-8&oe=UTF-8

> Index: partman-basicfilesystems/debian/po/nl.po
> ===================================================================
> --- partman-basicfilesystems/debian/po/nl.po  (revision 24094)
> +++ partman-basicfilesystems/debian/po/nl.po  (working copy)
> @@ -449,7 +449,7 @@
> #. Description
> #: ../partman-basicfilesystems.templates:190
> msgid "swap area"
> -msgstr "Wisselgeheugen (swap space)"
> +msgstr "Wisselgeheugen (swap area)"
>
> # Type: text
> # Description
> @@ -459,7 +459,7 @@
> #. Short variant of `swap space'
> #: ../partman-basicfilesystems.templates:195
> msgid "swap"
> -msgstr "wisselgeheugen (swap)"
> +msgstr "swap"

lijkt me goed :-), jij voert dit door in de brach?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
 
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
  format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpaIacDdVFQn.pgp
Description: PGP signature


Reply to: