[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://lessdisks (98 strings)|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: lessdisks\n"
|| "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
|| "POT-Creation-Date: 2004-09-11 01:05+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-11-08 21:42+0100\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
|| 
|| #. Type: boolean
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:4
|| msgid "Same machine for X11 applications and disk space"
|| msgstr "Zelfde machine gebruiken voor X11-applicaties en schijfruimte"

"gebruiken" haal ik niet uit het origineel. Ik ken natuurlijk bij deze
eerste string de context nog niet, dus misschien is het gewoon goed.

|| #. Type: boolean
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:4
|| msgid "The X11 application server is the machine to which the Lessdisks terminals connect to run X11 applications."
|| msgstr "De X11-applicatieserver is de machine waarmee Lessdisk-terminals verbinden maken om X11-applicaties te draaien."

s/Lessdisk-terminals/Lessdisks-terminals/
s/verbinden maken/verbinden/

|| #. Type: boolean
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:4
|| msgid "Is this computer where the root filesystem is stored the same as the one providing X11 applications for the Lessdisks terminals?"
|| msgstr "Is de computer waar het basisbestandssysteem zich bevindt dezelfde als de computer die de X11-applicaties voor de Lessdisks-terminals voorziet?"

s/die de/die in de/
    Volgens mij is het voorzien *in* iets.
    Iets voorzien (zonder in) is wat een helderziende doet.
    Alternatief: iets aanbieden.

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:14
|| msgid "Since /etc/X11/ may not be writeable, the XF86Config file may need to be located in a different place."
|| msgstr "/etc/X11 is mogelijk niet schrijfbaar is, het is dat geval nodig om het XF86Config-bestand in een andere locatie te plaatsen."

Aangezien /etc/X11 mogelijk niet schrijfbaar is, kan het nodig zijn het
XF86Config-bestand in een andere locatie te plaatsen.

|| #. Type: boolean
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:23
|| msgid "Should it be attempted to auto-configure X11 on non-customized terminals?"
|| msgstr "Wilt u dat auto-configuratie van X11 op niet-aangepaste terminals geprobeert wordt?"

s/geprobeert/geprobeerd/

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:32
|| msgid "Command to auto-configure X11"
|| msgstr "Commando om X11 automatisch te configureren."

s/.//

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:32
|| msgid "Please enter command used to probe and auto-configure X11."
|| msgstr "Wat is het commando dat gebruikt wordt voor het onderzoeken en automatisch configureren van X11."

s/./?/

|| #. Type: boolean
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:43
|| msgid "X11 startup on non-customized terminals"
|| msgstr "X11-opstart op niet-aangepaste terminals"

"Opstart"? Hmm...

|| #. Type: boolean
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:43
|| msgid "Should X11 attempt to start on Lessdisks terminals by default?"
|| msgstr "Wilt u dat er automatisch geprobeert wordt om X11 op te starten op Lessdisks-terminals?"

s/geprobeert/geprobeerd/

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:49
|| msgid "Please enter command used to load the default X11 environment (runlevel 5)."
|| msgstr "Met welk commando wordt de standaard X11-omgeving (runlevel 5) geladen?"

Eh? Ik wist niet dat Debian een speciaal X11 runlevel had?

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:56
|| msgid "Options for loading default X11 environment"
|| msgstr "Mogelijke commando's om de X11-omgeving te laden"

Opties bij het laden van de standaard X11-omgeving

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:56
|| msgid "Please list options passed to the command loading the default X11 environment."
|| msgstr "Welke opties wilt u aan het commando dat de standaard X11-omgeving laad meegeven?"

s/laad/laadt/

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:63
|| msgid "Please enter command used to load the alternative X11 environment (runlevel 4)."
|| msgstr "Met welk commando wordt de een alternatieve X11-omgeving (runlevel 4) geladen?"

s/de een/de/

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:70
|| msgid "Options for loading alternate X11 environment"
|| msgstr "Mogelijke commando's om de alternatieve X11-omgeving te laden"

Opties bij het laden van de alternatieve X11-omgeving

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks-xterminal.templates.master:70
|| msgid "Please list options passed to the command loading alternate X11 environment."
|| msgstr "Welke opties wilt u aan het commando dat een alternatieve X11-omgeving laad meegeven?"

s/laad/laadt/

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:18
|| msgid "Lessdisks package repository location"
|| msgstr "hLocatie van de Lessdisks-pakketopslagplaats"

s/hLocatie/Locatie/

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:18
|| msgid ""
|| "Examples:\n"
|| " lessdisks.net/debian/current /\n"
|| " debian.jones.dk/ sid misc\n"
|| " (leave blank to use only official Debian packages)"
|| msgstr ""
|| "Voorbeelden:\n"
|| " lessdisks.net/debian/current /\n"
|| " debian.jones.dk/ sid misc\n"
|| " (laat leeg om de officiële Debian-pakketten te gebruiken)"

s/officiële/alleen officiële/
    Is niet ondenkbaar de de "only" in het origineel onjuist is...

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:29
|| msgid "Please enter the location of the official Debian package repository."
|| msgstr "Waar bevindt de officiële Debian pakketopslagplaats die u wilt gebruiken zich?"

Dat gaat te ver. Letterlijk. :-)

Waar bevindt zich de officiële Debian pakketopslagplaats die u wilt
gebruiken?

Maar volgens mij moet "zich" zowiezo direkt achter "bevindt": "Waar
bevindt zich de XXX".

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:29
|| msgid ""
|| "Example:\n"
|| " http.us.debian.org/debian"
|| msgstr ""
|| "Voorbeeld:\n"
|| " http.us.debian.org/debian"

Zou .us. kunnen worden veranderd in .nl.?

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:38
|| msgid "Non-US package repository location"
|| msgstr "Non-US pakketopslagplaats locatie"

"Plaats" kan een "ruimte" betekenen (repository), maar ook een zekere
locatie (repository location). Daarmee wordt de toevoeging "locatie"
overbodig en zelfs dubbelop. Ergo:

  Non-US pakketopslagplaats

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:38
|| msgid "Please enter the location of the package repository containing the export-restricted software."
|| msgstr "Waar bevindt de pakketopslagplaats met beperkte-export-software zich?"

...bevindt zich...

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:48
|| msgid "Security package repository location"
|| msgstr "Locatie beveiligingspakketopslagplaats "

Leuk he, nieuwe woorden maken!

Nochtans de spatie aan het einde even verwijderen.

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:48
|| msgid "Please enter the location of the package repository containing security updates."
|| msgstr "Waar bevindt de pakketopslagplaats met de beveiligingsupdates zich?"

Updates -> opwaarderingen? Hmm... opwaardering is meer de actie van het
opwaarderen, denk ik... of toch niet?

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:57
|| msgid "Please enter HTTP proxy URL."
|| msgstr "Wat is de url van ce HTTP-proxy?"

s/url/URL/
s/ce/de/

|| #. Type: select
|| #: ../lessdisks.templates.master:70
|| msgid "Multiple root filesystems can be created, each for a different hardware architecture."
|| msgstr "Er kunnen meerdere basisbestandssystemen aangemaakt worden, één per verschillende hardware-architectuur."

s/worden,/worden;/
s/verschillende //
    Of ...iedere voor een andere...

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:79
|| msgid "Please enter the hostname of the server providing disk space (usually through NFS) to the Lessdisks terminals."
|| msgstr "Wat is de computernaam van de server die de schijfruimte voorziet (meestal via NFS) voor de Lessdisks terminals?"

Voorzien in.

|| #. Type: select
|| #: ../lessdisks.templates.master:100
|| msgid "The writeable filesystem is used to write files such as tempfiles, logfiles and pid files."
|| msgstr "Het schrijfbaar bestandssysteem wordt gebruikt om dingen zoals tijdelijke bestanden, logbestanden, en pid-bestanden weg te schrijven."

s/schrijfbaar/schrijfbare/
    Het gaat om het schrijfbaar zijn van het bestandssysteem zelf
    (mount -r).

|| #. Type: select
|| #: ../lessdisks.templates.master:100
|| msgid "Please choose the writeable filesystem type."
|| msgstr "Welk type bestandssysteem wilt u gebruiken voor het schrijfbaar bestandssysteem?"

s/schrijfbaar/schrijfbare/

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:111
|| msgid "Temporary filesystem size"
|| msgstr "Grootte van het tijdelijk bestandsssyteem"

Hier zijn het de bestanden zelf, dus tijdelijk is juist...

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:111
|| msgid ""
|| "Please enter its size as a number followed by...:\n"
|| " - m : megabytes\n"
|| " - k : kilobytes\n"
|| " - g : gigabytes"
|| msgstr ""
|| "Gelieve de groote in te geven als een getal gevolgd door ...\n"
|| " - m: megabytes\n"
|| " - k : kilobytes\n"
|| " - g: gigabites"

Uitlijnen.

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:134
|| msgid "Method of providing files to the server"
|| msgstr "Methode om bestanden voor te server te voorzien"

Methode om in bestanden voor de server te voorzien.

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:134
|| msgid "This provides a simple way for the disk server to grab the terminal's XF86Config and MAC address."
|| msgstr "Dit voorziet een eenvoudige manier voor de schijfruimte-server om het MAC-addres en het XF86Config-bestand op te halen."

Voorzien in.

s/addres/adres/

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:134
|| msgid ""
|| "Methods known to work with Lessdisks (make sure to install needed package(s) on the Lessdisks root filesystem):\n"
|| " thy (preferred for sarge)\n"
|| " thttpd (preferred for woody)\n"
|| " khttpd"
|| msgstr ""
|| "Methodes waarvan bekend is dat ze werken met Lessdisks (zorg ervoor dat de nodige pakketten geïnstalleerd zijn op het Lessdisks basisbestandsssyteem:\n"
|| " thy (te verkiezen voor sarge)\n"
|| " thttpd (te verkiezen voor woody)\n"
|| " khttpd"

Ik interpreteer "te verkiezen" als een instructie, niet een voorkeur.
"heeft de voorkeur"?

|| #. Type: select
|| #: ../lessdisks.templates.master:151
|| msgid "Multiple root filesystems can be created, each using a different Debian release."
|| msgstr "Er kunnen meerdere basisbestandsssytemen aangemaakt worden, een per verschillende Debian-uitgave."

s/worden,/worden;/
s/een/één/
s/verschillende //

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:160
|| msgid "The tool \"debootstrap\" is used to create a base Debian system on the Lessdisks root filesystem."
|| msgstr "Het hulpprogramma 'debootstrap' wordt gebruikt om een basis Debiansysteem aan te maken op het Lessdisks basisbestandsssyteem."

s/basis Debiansysteem/basis-Debiansysteem/
s/Lessdisks basisbestandsssyteem/Lessdisks-basisbestandsssyteem/

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:169
|| msgid "Debootstrap can optionally exclude some packages normally installed on a base Debian system when creating the Lessdisks root filesystem."
|| msgstr "Het is mogelijk om sommige pakketten, die normaal op een basis Debian-systeem te vinden zijn, door debootstrap te laten uitsluiten tijdens het aanmaken van het Lessdisks basisbestandsssyteem."

s/basis Debian-systeem/basis-Debiansysteem/
s/Lessdisks basisbestandsssyteem/Lessdisks-basisbestandsssyteem/

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:192
|| msgid "Temporary debconf frontend"
|| msgstr "Tijdelijk debconf-frontend"

Frontend? Invoermethode? Bedieningsmethode?

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:192
|| msgid "While installing the Lessdisks root filesystem, it may be useful to temporarily change the debconf frontend."
|| msgstr "Het kan nu en dan nuttig zijn om van debconf-frontend te veranderen tijdens het installeren van het Lessdisks-basisbestandssysteem."

Wederom frontend.

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:192
|| msgid "Please select the desired debconf frontend for use when working on the Lessdisks root filesystem."
|| msgstr "Welk debconf-frontend wilt u gebruiken wanneer u aan het Lessdisks-basisbestandssysteem werkt?"

Wederom frontend.

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:202
|| msgid "Please list directories that will get their subdirectory structure and permissions copied into the writeable filesystem, but without any data files."
|| msgstr "Van welke mappen dienen de submapstructuur en rechten, zonder gevensbestanden overgenomen te worden in het schrijfbaar bestandssysteem?"

Van welke mappen dienen de submapstructuur en rechten (zonder de
gevensbestanden zelf) overgenomen te worden in het schrijfbare [sic]
bestandssysteem?

|| #. Type: string
|| #: ../lessdisks.templates.master:213
|| msgid "Please list directories that will have their entire contents copied into the writeable filesystem."
|| msgstr "Van welke mappen dient de hele inhoud gekopiëert te worden in het schrijfbaar bestandssysteem?"

s/gekopiëert/gekopiëerd/
s/schrijfbaar/schrijfbare/

|| #. Type: boolean
|| #: ../lessdisks.templates.master:225
|| msgid "Etherboot requires network bootable image wrappers around the kernel to load the kernel directly."
|| msgstr "Etherboot bereist netwerk-opstartbare afbeeldingsschillen rond de kernel om de kernel direct te kunnen laden."

s/bereist/vereist/Reply to: