[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://apt-proxy (8 strings)On Monday 08 November 2004 22:47, Vincent Zweije wrote:
> He bah, issue moet toch te vertalen zijn. Mijn stokoude
> Engels-Nederlandse woordenboek geeft als beste alternatief "kwestie".
> Iemand betere ideeën? Punten? Punten van aandacht? NB's? Opmerkingen?
> Belangrijke opmerkingen?

<shrug> issue staat wel in de vandale 

als iemand een beter idee heeft laat maar horen (kwestie vindt ik in elk 
geval niet beter)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpG4ye_ML3cW.pgp
Description: PGP signature


Reply to: