[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR D-I Manual: Vertaling van countrychooser.xmlHet resultaat voor i386 is te vinden op:
http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/manual.nl/ch06s03.html#country-chooser

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- original version: 20907 -->


<!-- FJP
  <sect3 id="country-chooser"><title>Country Chooser</title>-->
  <sect3 id="country-chooser"><title>Uw locatie selecteren met de Landkiezer</title>
<para>

<!-- FJP
If you a selected language in <xref linkend="lang-chooser"/> which has
more than one country associated with it (true for Chinese, English,
French, and many other languages), you can specify the country here.
If you choose <guimenuitem>Other</guimenuitem> at the bottom of the list,
you will be presented with a list of all countries, grouped by continent.-->
Als u in <xref linkend="lang-chooser"/> een taal heeft geselecteerd waarmee
meer dan één land is geassocieerd (zoals het geval is voor Engels, Chinees,
Nederlands en vele andere talen), kunt u hier aangeven in welk land u zich
bevindt. Als u kiest voor <guimenuitem>Andere</guimenuitem> onderaan de
lijst, wordt een lijst met alle landen getoond, gegroepeerd op continent.

</para><para>

<!-- FJP
This selection will be used later in the installation process to pick the
default timezone and a Debian mirror appropriate for your geographic
location. If the defaults proposed by the installer are not suitable, you
can make a different choice. The selected country, together with the selected
language, may also affect locale settings for your new Debian system.-->
De geselecteerde locatie zal later in het installatieproces worden gebruikt
om een passende default waarde te bepalen voor de tijdzone en voor de te
gebruiken Debian spiegelserver. Als de door het installatiesysteem voorgestelde
default niet juist is, kunt u een andere waarde kiezen. Het geselecteerde land
kan, samen met de geselecteerde taal, ook de instellingen voor localisatie voor
uw nieuwe Debian systeem beïnvloeden.

</para>

  </sect3>

Reply to: