[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR D-I Manual: Vertaling van languagechooser.xmlHet resultaat voor i386 is te vinden op:
http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/manual.nl/ch06s03.html#lang-chooser

<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 17788 -->


<!--  <sect3 id="lang-chooser"><title>Language Chooser</title>//-->
  <sect3 id="lang-chooser"><title>Taalkiezer</title>
<para>

<!--As the first step of the installation, select the language in which
you want the installation process to proceed. The language names
are listed in both English (left side) and in the language itself
(right side); the names on the right side are also shown in the proper
script for the language. The list is sorted on the English names.//-->
Als eerste stap van de installatie kunt u de taal kiezen waarin de rest
van de installatie zal plaatsvinden. De talen worden genoemd zowel in het
Engels (links) als in de taal zelf (rechts); de namen aan de rechter zijde
worden tevens getoond in het juiste script voor de taal. De lijst is
gesorteerd op de Engelse namen.

</para><para>

<!--The language you choose will be used for the rest of the installation
process, provided a translation of the different dialogs is available.
If no valid translation is available for the selected language, the
installer will default to English. The selected language will also be
used to help select a suitable keyboard layout.//-->
De taal die u kiest zal worden gebruikt voor de rest van het installatieproces,
voor zover voor de verschillende dialogen een vertaling beschikbaar is. Als
geen geldige vertaling beschikbaar is voor de geselecteerde taal, zal het
installatiesysteem terugvallen op Engels. De geselecteerde taal zal tevens
worden gebruikt om te helpen een geschikte toetsenbordindeling te selecteren.

</para>

  </sect3>

Reply to: