[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR D-I Manual: Vertaling van kbd-chooser.xmlHet resultaat voor i386 is te vinden op:
http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/manual.nl/ch06s03.html#kbd-chooser

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- original version: 16990 -->

<!-- FJP
   <sect3 id="kbd-chooser"><title>Choosing a Keyboard</title>-->
   <sect3 id="kbd-chooser"><title>Een toetsenbord selecteren</title>
<para>

<!-- FJP
Keyboards are often tailored to the characters used in a language.
Select a layout that conforms to the keyboard you are using, or
select something close if the keyboard layout you want
isn't represented. Once the system installation is complete, you'll be
able to select a keyboard layout from a wider range of choices (run
<command>kbdconfig</command> as root after you have completed the
installation).-->
De indeling van toetsenborden is vaak aangepast aan de tekens die in
een taal worden gebruikt. Selecteer een indeling die overeenkomt met
het toetsenbord dat u gebruikt. Als uw toetsenbordindeling niet in de
lijst voorkomt, kies dan de indeling die het best in de buurt komt.
U kunt, nadat de installatie is voltooid, een toetsenbordindeling kiezen
uit een meer uitgebreide selectie (geef hiervoor, nadat u de installatie
heeft afgerond, als root het commando <command>kbdconfig</command>).
<!-- FJP: in laatste zin staat nu 2x dat installatie afgerond moet zijn-->

</para><para>

<!-- FJP
Move the highlight to the keyboard selection you desire and press
&enterkey;.  Use the arrow keys to move the highlight &mdash; they are
in the same place in all national language keyboard layouts, so they
are independent of the keyboard configuration. An 'extended' keyboard
is one with <keycap>F1</keycap> through <keycap>F10</keycap> keys
along the top row.-->
Maak uw keuze door met de cursortoetsen de selectie te verplaatsen en
druk vervolgens op &enterkey;. De cursortoetsen zitten op alle
toetsenbordindelingen op dezelfde plaats en zijn dus onafhankelijk van
de toetsenbordconfiguratie. Een 'extended' toetsenbord heeft
<keycap>F1</keycap> t/m <keycap>F10</keycap> toetsen als bovenste regel.
<!-- FJP: Tegenwoordig hebben we toch t/m F12? -->

</para><para arch="mipsel">

<!-- FJP
On DECstations there is currently no loadable keymap available,
so you have to skip the keyboard selection and keep the default
kernel keymap (LK201 US). This may change in the future as it
depends on further Linux/MIPS kernel development.-->
Voor DECstations is op dit moment geen toetsenbordindeling beschikbaar
om te laden; u dient daarom de toetsenbordselectie over te slaan en de
standaard indeling van de kernel (LK201 US) te accepteren. Mogelijk zal
dit in de toekomst veranderen, afhankelijk van ontwikkeling van de
Linux/MIPS kernel.

</para><para arch="powerpc">

<!-- FJP
There are two keyboard layouts for US keyboards; the qwerty/mac-usb-us
(Apple USB) layout will place the Alt function on the
<keycap>Command/Apple</keycap> key (in the keyboard position next to
the <keycap>space</keycap> key similar to <keycap>Alt</keycap> on 
PC keyboards), while the qwerty/us (Standard) layout will place the
Alt function on the <keycap>Option</keycap> key (engraved with 'alt'
on most Mac keyboards). In other respects the two layouts are similar.-->
Er zijn twee toetsenbordindelingen voor US toetsenborden: de
qwerty/mac-usb-us (Apple USB) indeling zal de Alt functie koppelen aan de
<keycap>Command/Apple</keycap>-toets (op het toetsenbord naast de
<keycap>spatiebalk</keycap>, dus analoog aan <keycap>Alt</keycap> op
PC-toetsenborden), terwijl de qwerty/us (Standard) indeling de Alt functie
zal koppelen aan de <keycap>Option</keycap>-toets (op de meeste Mac
toetsenborden is op deze toets 'alt' gegrafeerd). Verder zijn deze twee
indelingen gelijk.

</para>
   </sect3>

Reply to: