[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR D-I Manual: Vertaling van lowmem.xmlHet resultaat voor i386 is te vinden op:
http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/manual.nl/ch06s03.html#lowmem

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- original version: 16990 -->

  <sect3 id="lowmem">
<!--  <title>Check available memory</title>//-->
  <title>Controle van beschikbaar geheugen</title>

<para>

<!--One of the first things &d-i; does, is to check available memory.
If the available memory is limited, this component will make some
changes in the installation process which hopefully will allow
you to install &debian; on your system.//-->
Eén van de eerste dingen die &d-i; doet, is het controleren van de
beschikbaar geheugen. Als de hoeveelheid beschikbaar geheugen beperkt
is, zal deze module een aantal wijzigingen aanbrengen in het
installatieproces waardoor u hopelijk in staat zal zijn om &debian;
op uw systeem te installeren.

</para><para>

<!--During a low memory install, not all components will be available.
One of the limitations is that you won't be able to choose a
language for the installation.//-->
Tijdens een installatie op een systeem met beperkt geheugen, zullen
niet alle modules beschikbaar zijn. Eén van de beperkingen is dat u
de voor de installatie te gebruiken taal niet zal kunnen kiezen.

</para>
   </sect3>

Reply to: