[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RFR john_nl.po (was Re: Call for translations)On Wed, Jul 14, 2004 at 10:28:16PM +0200, Frans Pop wrote:
> >     ... zou u het best kunnen herstellen. ...
> > ->
> >     ... is het het beste als u het herstelt. ...
> > of
> >     ... wordt u aangeraden het te herstellen. ...
> 
> Ik dacht: laat ik als Nederlander ook eens wat Vlaams spraakgebruik
> proberen te hanteren; wordt ik gereviewed door een Nederlander. ;-)

tjah. Als je het dan nog juist zou gedaan hebben... ;-P

... zou u het het beste kunnen herstellen ...

(al ga ik met Vincent akkoord; dit is gewoon een voorbeeld hoe écht
Vlaams hoort ;-)

-- 
     EARTH
   smog |  bricks
 AIR -- mud -- FIRE
soda water |  tequila
     WATER
 -- with thanks to fortuneReply to: