[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libnet-perl (42 strings)|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: libnet-perl\n"
|| "POT-Creation-Date: 2004-04-25 18:27+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-07-04 15:04-0500\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
|| 
|| # Description
|| # Type: string
|| # Description
|| #: ../libnet-perl.templates:3
|| msgid "md5sum of the config file /etc/libnet-perl"
|| msgstr "md5-som van het configuratiebestand /etc/libnet-perl"

Hmm... hadden we niet al afgesproken of md5sum onvertaald zou moeten
blijven omdat het een technische term is?

|| # Description
|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../libnet-perl.templates:9
|| msgid "You can choose to configure the default values of the libnet-perl package. If you choose not to, a working default configuration will be copied to /etc/libnet.cfg, where you can change it later by hand. If you don't know what this is all about don't configure it by hand."
|| msgstr "U heeft de mogelijkheid om de standaardwaarden van het 'libnet-perl'-pakket in te stellen. Als u deze mogelijkheid niet benut zal een werkende standaardconfiguratie gekopieerd worden naar /etc/libnet.cfg, deze kunt u dan later handmatig aanpassen. Als u niet weet waarover dit gaat, is het ten sterkste af te raden om de instellingen handmatig te doen."

s//etc/libnet.cfg,//etc/libnet.cfg;/

|| # Description
|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../libnet-perl.templates:18
|| msgid "Please enter a space-separated list of NNTP (NetNews Transport Protocol, otherwise known as netnews or newsgroup) hosts that the Net::NNTP module can use."
|| msgstr "Hier kunt u een met spaties gescheiden lijst van NNTP-servers (NetNews Transaport Protocol, beter bekend als netnieuws of nieuwsgroepen) opgeven die door de Net::NNTP-module gebruikt kunnen worden."

s/beter/ook/

|| # Description
|| #. Type: select
|| #. Description
|| #: ../libnet-perl.templates:79
|| msgid ""
|| " Explanation: user    Username for remote host\n"
|| "        pass    Password for remote host\n"
|| "        fwuser   Username for firewall\n"
|| "        fwpass   Password for firewall\n"
|| "        remote.host The hostname of the remote ftp server"
|| msgstr ""
|| " Verklaring: user    gebruikersnaam voor te benaderen server\n"
|| "        pass    wachtwoord voor te benaderen server\n"
|| "        fwuser   gebruiker voor de firewall\n"
|| "        fwpass   wachtwoord voor de firewall\n"
|| "        remote.host computernaam van de te benaderen ftp-server"

s/Verklaring: user/Verklaring:  user/

|| # Description
|| #. Type: select
|| #. Description
|| #: ../libnet-perl.templates:79
|| msgid " 0  There is no firewall"
|| msgstr "0  Er is geen firewall"

s/0  Er/ 0  Er/

|| # Description
|| #. Type: select
|| #. Description
|| #: ../libnet-perl.templates:79
|| msgid ""
|| " 2 USER fwuser\n"
|| "  PASS fwpass\n"
|| "  USER user@remote.host\n"
|| "  PASS pass"
|| msgstr ""
|| " 2 USER fwGebruiker\n"
|| "  PASS fwwachtwoord\n"
|| "  USER gebruiker@een.server\n"
|| "  PASS wachtwoord"

s/fwGebruiker/fwgebruiker/

|| # Description
|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../libnet-perl.templates:128
|| msgid "FTP servers normally work on a non-passive mode. In this mode your client tells the server the address and port to connect to for transfering data."
|| msgstr "FTP-servers werken normaal gezien in een niet-passieve modus. Hierbij heeft de server voor het oversturen van gegevens het addres en de poort waarmee verbinding gemaakt moet worden nodig."

s/addres/adres/

... de poort waarmee ... nodig
... de poort nodig waarmee ...

|| # Description
|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../libnet-perl.templates:141
|| msgid "FTP servers normally work on a non-passive mode. In this mode your client tells the server the address and port to connect to for transfering data."
|| msgstr "FTP-servers werken normaal gezien in een niet-passieve modus. Hierbij heeft de server voor het oversturen van gegevens het addres en de poort waarmee verbinding gemaakt moet worden nodig."

s/addres/adres/

... de poort waarmee ... nodig
... de poort nodig waarmee ...

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: